javplatform.com

Checklista inför franchiseavtalet

OBSERVERA! DENNA CHECKLISTA UTGÖR INGET ANNAT ÄN EN KONTROLL AV ATT DET MESTA SOM BÖR REGLERAS MELLAN FRANCHISEGIVARE OCH FRANCHISETAGARE VERKLIGEN HAR BEAKTATS. MED HÄNSYN TILL DEN VIKT AVTALET HAR I RELATIONEN MELLAN PARTERNA , BÖR AVTALET UPPRÄTTAS AV EN FRANCHISEKUNNIG ADVOKAT.

1. Inledning
-vilka är avtalsparterna
-vad är syftet med samarbetet enligt detta
-avtal varför samarbete på franchisebasis

opcje binarne nauka 2. Rättigheten
-vad är det för rättighet franchisetagaren får
-inom vilket område får man rättigheter
-på exklusiv eller delad basis

order Orlistat 120 mg 3. Skyldigheter för franchisegivaren
-fg skall överföra knowhow
-fg skall ge löpande support
-fg skall vaka över kvaliteten

Trading weekly options russell rhoads pdf download 4. Skyldigheter för franchisetagaren
-ft skall driva enhet enligt givna regler
-ft skall ha viss given organisation
-ft skall betala för rättigheten

trading for ipsd 5. Förbindelser
-lojalitet, sekretess och konkurrensförbud
-motsv. Förbindelser från nyckelpersoner hos ft

cash on delivery online shopping 6. Förhållandet till tredje man
-fg och ft är oberoende från varandra
-ingen har fullmakt för den andre
-markera oberoendet utåt för att undvika missförstånd

opzioni binarie blog 7. Gemensam identitet
-skyldighet att agera under gemensam identitet varumärken och andra kännetecken ägs av fg
-ft skall hjälpa till att vårda och att skydda identiteten

handelsstrategie binaire opties 8. Konfidentiell handbok och information
-handboken är franchisenätets hjärta
-handboken omfattas av upphovsrätt och utgör företagshemligheter
-även annan information inom nätet är konfidentiell

erfahrung mit anyoption 9. Utveckling
-utan utveckling stannar varje system
-båda parter skall bidra till utveckling
-fg skall leda utvecklingen och ansvara för utbildningen

forexlive tradenetworks 10. Marknadsföring
-marknadsföring bör ske centralt som i storföretag
-lokala avvikelser bör granskas av fg
-policy bör utarbetas (inkl internetpolicy)

11. Ekonomi och administration
-enhetlig ekonomihantering skapar möjligheter för statistik
-fg har rätt att granska ft:s ekonomi
-ft har skyldighet att betala i rätt tid (även till andra leverantörer)

binäre optionen meinungen 12. Avgifter
-inträdesavgift
-serviceavgift
-marknadsföringsavgift
-transferavgift

binary trading demo online 13. Överlåtelse av rättigheter
-rätt för fg att överlåta med skydd för ft
-rätt för ft att överlåta efter godkännande av fg
-ingen arvsrätt eller gåvorätt i samband med franchising

http://www.mylifept.com/?refriwerator=bin%C3%A4re-optionen-gefahr&3c7=7b binäre optionen gefahr 14. Avtalets förtida upphörande
-minimiåtaganden
-avtalsbrott påföljder; hävning, skadestånd, etc.
-dödsfall eller långvarig sjukdom

demo sulle opzioni binarie 15. Regler efter avtalets upphörande
-avidentifiering
-återköpsrätt för fg avseende varor
-fortsatt lojalitet och sekretess
-konkurrensförbud max 1 år

Requip precio 16. Tolkningsdata
-tillägg och förändringar
-hela avtalet
-force majeure

trading binario excel 17. Avtalstid
-normalt 3 eller 5 år
-ev förlängningsoption

binäre optionen gewinnchancen 18. Tvistelösning
-allmän domstol eller skiljenämnd

19. Avslutning
-ge tid för överläggning med sakkunskap
-cooling offperiod

20. Bilagor
-marknadsområde
-profilanvisningar
-handboken

anyoption geld einzahlen © 1999 Svensk Franchise och advokaten Anders Fernlund

SVENSK FRANCHISE - SVENSKA FRANCHISE FÖRENNGEN | KUNGSGATAN 71 | 112 27 STOCKHOLM | Org, Nr. 802013-1465 | IT Utveckling Netberry AB