javplatform.com

Checklista inför franchiseavtalet

OBSERVERA! DENNA CHECKLISTA UTGÖR INGET ANNAT ÄN EN KONTROLL AV ATT DET MESTA SOM BÖR REGLERAS MELLAN FRANCHISEGIVARE OCH FRANCHISETAGARE VERKLIGEN HAR BEAKTATS. MED HÄNSYN TILL DEN VIKT AVTALET HAR I RELATIONEN MELLAN PARTERNA , BÖR AVTALET UPPRÄTTAS AV EN FRANCHISEKUNNIG ADVOKAT.

1. Inledning
-vilka är avtalsparterna
-vad är syftet med samarbetet enligt detta
-avtal varför samarbete på franchisebasis

www imparare opzioni binari 2. Rättigheten
-vad är det för rättighet franchisetagaren får
-inom vilket område får man rättigheter
-på exklusiv eller delad basis

binaire opties verdubbelen 3. Skyldigheter för franchisegivaren
-fg skall överföra knowhow
-fg skall ge löpande support
-fg skall vaka över kvaliteten

binäre optionen rohstoffe 4. Skyldigheter för franchisetagaren
-ft skall driva enhet enligt givna regler
-ft skall ha viss given organisation
-ft skall betala för rättigheten

tecniche per opzioni binarie 5. Förbindelser
-lojalitet, sekretess och konkurrensförbud
-motsv. Förbindelser från nyckelpersoner hos ft

kan man köpa Viagra receptfritt i grekland 6. Förhållandet till tredje man
-fg och ft är oberoende från varandra
-ingen har fullmakt för den andre
-markera oberoendet utåt för att undvika missförstånd

köp Viagra på apoteket 7. Gemensam identitet
-skyldighet att agera under gemensam identitet varumärken och andra kännetecken ägs av fg
-ft skall hjälpa till att vårda och att skydda identiteten

För Cialis 10 mg på nätet visum 8. Konfidentiell handbok och information
-handboken är franchisenätets hjärta
-handboken omfattas av upphovsrätt och utgör företagshemligheter
-även annan information inom nätet är konfidentiell

köpa Sildenafil Citrate rhodos 9. Utveckling
-utan utveckling stannar varje system
-båda parter skall bidra till utveckling
-fg skall leda utvecklingen och ansvara för utbildningen

opções binárias limite 10. Marknadsföring
-marknadsföring bör ske centralt som i storföretag
-lokala avvikelser bör granskas av fg
-policy bör utarbetas (inkl internetpolicy)

11. Ekonomi och administration
-enhetlig ekonomihantering skapar möjligheter för statistik
-fg har rätt att granska ft:s ekonomi
-ft har skyldighet att betala i rätt tid (även till andra leverantörer)

köp Viagra 130 mg master 12. Avgifter
-inträdesavgift
-serviceavgift
-marknadsföringsavgift
-transferavgift

Sildenafil Citrate billigare apoteket 13. Överlåtelse av rättigheter
-rätt för fg att överlåta med skydd för ft
-rätt för ft att överlåta efter godkännande av fg
-ingen arvsrätt eller gåvorätt i samband med franchising

binaire opties hoe werkt het 14. Avtalets förtida upphörande
-minimiåtaganden
-avtalsbrott påföljder; hävning, skadestånd, etc.
-dödsfall eller långvarig sjukdom

http://www.amtechinternational.com/?salsa=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&f28=a0 الفوركس الإسلامي 15. Regler efter avtalets upphörande
-avidentifiering
-återköpsrätt för fg avseende varor
-fortsatt lojalitet och sekretess
-konkurrensförbud max 1 år

iq opti 16. Tolkningsdata
-tillägg och förändringar
-hela avtalet
-force majeure

come fare trading binario on line su tablet 17. Avtalstid
-normalt 3 eller 5 år
-ev förlängningsoption

Buy Maxalt in Ann Arbor Michigan 18. Tvistelösning
-allmän domstol eller skiljenämnd

19. Avslutning
-ge tid för överläggning med sakkunskap
-cooling offperiod

20. Bilagor
-marknadsområde
-profilanvisningar
-handboken

opcje binarne w złotówkach © 1999 Svensk Franchise och advokaten Anders Fernlund

SVENSK FRANCHISE - SVENSKA FRANCHISE FÖRENNGEN | KUNGSGATAN 71 | 112 27 STOCKHOLM | Org, Nr. 802013-1465 | IT Utveckling Netberry AB