Medlemsavgifter

För 2017 gäller följande avgifter:

Medlemskapet gäller för hela franchisesystemet och är avdragsgill. Avgiften beräknas efter årsförsäljningen hos franchisetagarna.

Medlemmars omsättning 
Mkr = Miljoner kronor
0-10 Mkr:
11-25 Mkr
26-50 Mkr:
51-100 Mkr:
101-500 Mkr:
501- Mkr:
Inträdesavgift:
Medlemsavgift:
Bronspartner:
Silverpartner:
Guldpartner:
Avgift

7 900 kr
11 500 kr
15 500 kr
21 500 kr
27 500 kr
33 000 kr
3 900 kr
250 kr
15 000 kr
29 000kr
45 000kr

 

På inträdesavgift och serviceavgift tillkommer lagstadgad mervärdesskatt. System inom samma koncern betalar full avgift för det system som har den högsta omsättningen, och övriga betalar 30 % av serviceavgiften de borde betalat. Efter 12 månader som sökande medlem kan företaget ansöka om Fullvärdigt Medlemskap och har då, efter granskning och godkännande, möjlighet att utnyttja medlemskapet till fullo.

Medlem/Partner som önskar att utträda ur föreningen, skall anmäla detta skriftligen till föreningen senast den 30 september och utträder med utgången av det kalenderår under vilket anmälan sker.

 

SVENSK FRANCHISE - SVENSKA FRANCHISE FÖRENNGEN | KUNGSGATAN 71 | 112 27 STOCKHOLM | Org, Nr. 802013-1465 | IT Utveckling Netberry AB