Veteranpoolen AB

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Företagsuppgifter
Veteranpoolen AB
25 st
Kontaktuppgifter
Mats Claesson
0706-90 76 60
Hantverksgatan 30, 343 42 Kungsbacka

Veteranpoolen är ett tjänste- och bemanningsföretag En extra resurs från Veteranpoolen skapar ökad livskvalité i vardagslivet och en flexibel, kostnadseffektiv bemanningslösning för företagen. All vår personal, avtals- och ålderspensionärer, arbetar med stor glädje för att de vill och kan, inte för att de måste.

Tjänster och bemanning till privatpersoner och företag Vår affärsidé ger möjlighet till ökad livskvalitet för våra privatkunder. I dagens samhälle kan det vara svårt att få livspusslet att gå ihop med ökade krav på den enskilde både i yrkeslivet och privat. Veteranpoolen hjälper till att frigöra tid, gör det möjligt att prioritera kvalitetstid för ökad livskvalitet. Veteranpoolen ger företagen möjlighet att bemanna vakanser med kort varsel. Erfaren hjälp vid enstaka tillfällen eller under en sammanhängande tid när behovet är som störst. En kontakt - All kompetens.

Veteranpoolens verksamhet bygger på tre affärsområden
Företag
Privat
Privat hemtjänst i kommunal regi

De uppdrag vi åtar oss kan vara allt ifrån hushållstjänster till specialkompetens inom olika yrkesområden. Vi utför alla typer av uppdrag så länge kompetensen finns ibland vår duktiga personal - våra veteraner i poolen.
Veteranpoolen är ett unikt bemanningsföretag som erbjuder tjänster inom de mest skilda områden där alla anställda är ålders- eller avtalspensionärer. Tillsamman besitter vi massor av erfarenhet, yrkeskunskap och social kompetens. Lokal förankring, geografisk spridning, enhetligt koncept.
Veteranpoolen är ett auktoriserat bemanningsföretag, medlem i Almega.SVENSK FRANCHISE - SVENSKA FRANCHISE FÖRENNGEN | KUNGSGATAN 71 | 112 27 STOCKHOLM | Org, Nr. 802013-1465 | IT Utveckling Netberry AB