FRANCHISE ❤ PRIVATE EQUITY = SANT 

Kapital eller börsnotering av franchisekedjor ?
I USA är riskkapital till eller börsnotering av franchisekedjor stort. I Sverige börjar det ske, men erfarenheten på båda sidor är låg. Vad är skillnaden, vad är viktigt, hur värderar man ? Vi reder ut de stora dragen på Franchise Summit Sweden.
Jonas Ideström, CEO FranchiseArkitekt
Jonas Ideström är grundare av FranchiseArkitekt och har ca 30 år erfarenhet av att bygga och leda franchisekedjor. Som konsult arbetar Jonas främst med uppdrag för att etablera nya kedjor, förbättra och utveckla etablerade kedjor, internationell expansion och kapitalanskaffning. Han är idag Skandinaviens mest anlitade franchisekonsult och har arbetat med ett 160-tal företag i Skandinavien och i utlandet.
Johan Martinsson, CEO Svenska Franchise Föreningen
Johan har lång erfarenhet av franchise och i intresseorganisationen arbetar man ständigt för att franchise som företagsform ska skyddas, stärkas och utvecklas.