Aktiviteter

Vi anordnar olika typer av event där våra medlemmar kan träffas och utbyta erfarenheter kring hur de arbetar med franchise. Att träffa andra inom olika branscher, med affärsmodellen franchise som gemensam nämnare, ger möjlighet till ett ovärderligt kontaktnät där många kunskaper och insikter kan utbytas. Läs mer om när och var våra event äger rum i vår AKTIVITETSKALENDER

Lunchseminarier/workshops

Vi har skapat två grupper för att kunna ge bästa möjliga kvalitet på dessa träffar. I vår Executive Group får endast beslutsfattare i en franchisekedja medverka, medan gruppen Partner & Friends är öppen för alla som är intresserade av franchise (medlemmar och partners har dock förtur till träffarna). Grupperna finns på LinkedIn och det är där alla event annonseras och där man anmäler sig. Vi ses cirka 4-6 gånger per år och agendan styrs av de önskemål och behov gruppen kommit fram till.

Erfarenhetsdagar

En gång per år (under okt/nov) anordnar vi en tvådagars konferens under namnet ”Erfarenhetsdagar”, där vi fokuserar på ett aktuellt område och får lyssna på experter inom detta. Mycket tid avsätts också för workshops där vi att diskuterar och jobbar i grupper och ta vara på varandras erfarenheter.Var vi håller hus varierar från år till år.

Frannygalan

Varje år, i slutet av mars, arrangerar vi Frannygalan där vi premierar duktiga företagare inom franchise.Inför galan nomineras bl.a. ett antal kedjor till Årets Franchisekedja och på galan utropas vinnaren som vår styrelse har utsett. Kedjorna som är nominerade får mycket PR genom att vi annonserar i dagspress och skickar ut pressmeddelanden både före och efter tillställningen.Galan är också ett utmärkt tillfälle för franchisegivare att prisa Årets Franchisetagare och göra ett företagsarrangemang i samband med detta. En biljett till galan är dessutom ett åtråvärt pris – här blir vinnaren uppmärksammad under festliga former tillsammans med andra franchisetagare från olika branscher. Läs mer på www.frannygalan.se

 

 

SVENSK FRANCHISE - SVENSKA FRANCHISE FÖRENNGEN | KUNGSGATAN 71 | 112 27 STOCKHOLM | Org, Nr. 802013-1465 | IT Utveckling Netberry AB