Seminarier

Vi anordnar seminarier för våra medlemmar och partners med jämna mellanrum. Anmälan görs via inbjudan på LinkedIn beroende på vilken grupp man tillhör; Executive Group eller Partner & Friends. Executive Group riktar sig till Fullvärdiga medlemmar som har en ledande befattning. I gruppen Partner & Friends kan alla som är intresserade av att lära sig mer om franchise vara med i. Kontakta johan@svenskfranchise.se om du är intresserad av att vara med.

Länk till aktivitetskalender

SVENSK FRANCHISE - SVENSKA FRANCHISE FÖRENNGEN | KUNGSGATAN 71 | 112 27 STOCKHOLM | Org, Nr. 802013-1465 | IT Utveckling Netberry AB