Meny Stäng

Franchisegivare

Franchisegivare är ett företag som skapat ett framgångsrikt affärskoncept eller som förvärvat rättigheterna till ett sådant via licens eller på annat sätt. Företaget förfogar över de immaterialrätter, främst de varumärken som är knutna till verksamheten och upplåter dessa till en fristående företagare mot ersättning.

  • Den blivande franchisegivaren kan vara ett relativt nystartat företag som efter att ha drivit en eller ett par framgångsrika egna driftsenheter (filialer) något eller några år vill expandera verksamheten geografiskt med hjälp av franchising.
  • Det kan också handla om företag som sedan länge driver ett större antal filialenheter och som önskar antingen konvertera vissa enheter till franchising eller expandera verksamheten på detta sätt.
  • Det kan även handla om företag som vill förändra mer eller mindre lösligt sammanhålla återförsäljarkedjor till mera kraftfullt sammanhållna organisationsstrukturer.
  • Slutligen kan det handla om någon kedjecentral som representerar frivilligt samverkande driftsenheter (detaljistkooperativ) som önskar omvandla kedjan till franchising.
Exempel på uppgifter som åligger franchisegivaren är:
• Söka efter nya (och bättre) leverantörer.
• Hålla sortimentet aktuellt.
• Sköta om reklam på riksplanet: tidningar, mässor, etc.
• Ta fram, utge och sprida kataloger.
• Ha centralt lager (för snabba leveranser).
• Informera och utbilda franchisetagaren och personalen.
• Kontinuerlig överföring av know-how.