javplatform.com

Checklista inför franchiseavtalet

OBSERVERA! DENNA CHECKLISTA UTGÖR INGET ANNAT ÄN EN KONTROLL AV ATT DET MESTA SOM BÖR REGLERAS MELLAN FRANCHISEGIVARE OCH FRANCHISETAGARE VERKLIGEN HAR BEAKTATS. MED HÄNSYN TILL DEN VIKT AVTALET HAR I RELATIONEN MELLAN PARTERNA , BÖR AVTALET UPPRÄTTAS AV EN FRANCHISEKUNNIG ADVOKAT.

1. Inledning
-vilka är avtalsparterna
-vad är syftet med samarbetet enligt detta
-avtal varför samarbete på franchisebasis

my sources 2. Rättigheten
-vad är det för rättighet franchisetagaren får
-inom vilket område får man rättigheter
-på exklusiv eller delad basis

piattaforma migliore per sistemi binari 3. Skyldigheter för franchisegivaren
-fg skall överföra knowhow
-fg skall ge löpande support
-fg skall vaka över kvaliteten

http://gsc-research.de/gsc/research/hv_berichte/detailansicht/index.html?tx_mfcgsc_unternehmen[uid]=1479 steuerrecht binärer handel 4. Skyldigheter för franchisetagaren
-ft skall driva enhet enligt givna regler
-ft skall ha viss given organisation
-ft skall betala för rättigheten

trading online opzioni binarie cosa significa 5. Förbindelser
-lojalitet, sekretess och konkurrensförbud
-motsv. Förbindelser från nyckelpersoner hos ft

binär optionen strategie 6. Förhållandet till tredje man
-fg och ft är oberoende från varandra
-ingen har fullmakt för den andre
-markera oberoendet utåt för att undvika missförstånd

http://chriscollaris.nl/?stranik=binaire-opties-waarschuwing&27b=3e 7. Gemensam identitet
-skyldighet att agera under gemensam identitet varumärken och andra kännetecken ägs av fg
-ft skall hjälpa till att vårda och att skydda identiteten

ikili opsiyon işlemleri şikayet 8. Konfidentiell handbok och information
-handboken är franchisenätets hjärta
-handboken omfattas av upphovsrätt och utgör företagshemligheter
-även annan information inom nätet är konfidentiell

الخيارات الثنائية الموالية إشارات السماسرة 9. Utveckling
-utan utveckling stannar varje system
-båda parter skall bidra till utveckling
-fg skall leda utvecklingen och ansvara för utbildningen

http://hautplantade.com/?pemeb=opzioni-binarie-verit%C3%A0-o-menzogne&7fc=70 10. Marknadsföring
-marknadsföring bör ske centralt som i storföretag
-lokala avvikelser bör granskas av fg
-policy bör utarbetas (inkl internetpolicy)

11. Ekonomi och administration
-enhetlig ekonomihantering skapar möjligheter för statistik
-fg har rätt att granska ft:s ekonomi
-ft har skyldighet att betala i rätt tid (även till andra leverantörer)

http://debbiespellman.com/?kavkaz=grafici-forex-otc&4bf=be 12. Avgifter
-inträdesavgift
-serviceavgift
-marknadsföringsavgift
-transferavgift

Viagra för kvinnor billigt 13. Överlåtelse av rättigheter
-rätt för fg att överlåta med skydd för ft
-rätt för ft att överlåta efter godkännande av fg
-ingen arvsrätt eller gåvorätt i samband med franchising

demo binÃÃ�� ’ÂÃ�� ’¤re optionen 14. Avtalets förtida upphörande
-minimiåtaganden
-avtalsbrott påföljder; hävning, skadestånd, etc.
-dödsfall eller långvarig sjukdom

Look At This 15. Regler efter avtalets upphörande
-avidentifiering
-återköpsrätt för fg avseende varor
-fortsatt lojalitet och sekretess
-konkurrensförbud max 1 år

Visit Your URL 16. Tolkningsdata
-tillägg och förändringar
-hela avtalet
-force majeure

autopzioni binarie forex 17. Avtalstid
-normalt 3 eller 5 år
-ev förlängningsoption

Website 18. Tvistelösning
-allmän domstol eller skiljenämnd

19. Avslutning
-ge tid för överläggning med sakkunskap
-cooling offperiod

20. Bilagor
-marknadsområde
-profilanvisningar
-handboken

click for info © 1999 Svensk Franchise och advokaten Anders Fernlund

SVENSK FRANCHISE - SVENSKA FRANCHISE FÖRENNGEN | KUNGSGATAN 71 | 112 27 STOCKHOLM | Org, Nr. 802013-1465 | IT Utveckling Netberry AB