Råd till franchisetagare

Att bli franchisetagare

Skillnaden mellan att starta ett helt eget företag och att bli franchisetagare är inte så stor. De råd man kan ge är ungefär likadana. Fördelar med att vara franchisetagare är:

 • Det är ett färdigt affärskoncept. Franchisetagaren får från början ett känt namn. Det är ett mindre risktagande än att starta ett helt eget företag.  Det ingår utbildning och man får löpande stöd.
 • Det är många stordriftsfördelar. Genom att stödja sig på sin egen och på andra franchisetagares erfarenhet kan franchisegivaren göra en uppskattning av det resultat som kan väntas under normala förhållanden, förutsatt att franchisetagaren har vissa affärsmässiga baskunskaper.
 • Franchisetagaren kan komma igång snabbt. Franchisegivaren hjälper till med allt som rör etablering och öppnande.
 • Franchisetagarens sortiment är up-to-date och attraktivt för de kunder man vänder sig till.
 • Franchisegivaren ser till att de senaste nyheterna finns hos honom.
 • Du får möjlighet att arbeta med en intressant affärsidé som redan är prövad och framgångsrik.
 • Du får själv bestämma dina egna mål och försöka nå dem, i samarbete med franchisegivaren.
 • Du får ett fritt och omväxlande arbete.
 • Du får många nya kontakter, ny kunskap och nya erfarenheter.
 • Du får hjälp med uppföljning av försäljning och resultat.
 • Om du lyckas med ditt företag så kan du tjäna mer pengar.

Att vara franchisetagare innebär också att:

 • Det är mycket hårt arbete, särskilt de första åren.
 • Du tar ekonomiska risker; du binder eget och lånat kapital i företaget.
 • Du tar ett stort ansvar och får ofta fatta beslut som har betydelse för andra människor.
 • Som franchisetagare får du hjälp och stöd från franchisegivaren i många frågor, men du måste vara beredd att själv ta ansvar för besluten.
 • Det är begränsad frihet. Man måste betala för serviceavgifter (royalty) till franchisegivaren.
SVENSK FRANCHISE - SVENSKA FRANCHISE FÖRENNGEN | KUNGSGATAN 71 | 112 27 STOCKHOLM | Org, Nr. 802013-1465 | IT Utveckling Netberry AB