Statistik – HUI rapporter

Två gånger per år genomför Svensk Franchise i samarbete med HUI (Handelns Utredningsinstitut) en undersökning med syfte att mäta temperaturen och framtidstron bland svenska franchiseföretag. Resultatet kommunicerar vi till media och beslutsfattare inom olika delar av näringslivet för att visa vilken del franchise spelar i svensk ekonomi.

2017 års undersökning visar bland annat att:

 • Antalet Svenska franchisetagare ökar
 • Omsätter omkring 277 miljarder kronor
 • Sysselsätter ca 144 000 personer
 • 28% av de svenska franchisetagarna är 26 år eller yngre.
 • Svenska franchiseföretag lägger nästan dubbelt så mycket på digital marknadsföring jämfört med övriga företag.

Franchisebarometern nr 2 2017
Franchisebarometern nr 1 2017

2016 års undersökning visar bland annat att:

 • 7 av 10 företag bedömer att företagets omsättning kommer att öka under de närmaste 6 månaderna
 • Omsätter omkring 260 miljarder kronor
 • Sysselsätter ca 130 000 personer

Läs hela de senaste undersökningarna för 2016 där den nyaste statistiken presenteras.

Franchisebarometern nr 2 2016
Franchisebarometern nr 1 2016

I 2015 års undersökning visar det bland annat att svenska franchiseföretag tillsammans:

 • omsätter omkring 245 miljarder kronor
 • sysselsätter 132 000 människor
 • har 32 000 franchisetagare (egna företagare)

Läs hela  Franchisebarometern för 2015 där du kan ta del av en mängd spännande fakta.
Franchisebarometern nr 2 2015

SVENSK FRANCHISE - SVENSKA FRANCHISE FÖRENNGEN | KUNGSGATAN 71 | 112 27 STOCKHOLM | Org, Nr. 802013-1465 | IT Utveckling Netberry AB