Meny Stäng

Hedersmedlemmar

Anders Fernlund
Advokat / Partner,  Astra Advokater
Jur. doktor och civilekonom
Styrelsens Ordförande 6 år (2001-2007)
Styrelseledamot 6 år (1996-2001 och 2007-2008)
Ledamot i valberedningen (2007-2015)
Föredragande i Etiska Nämnden (2008 – present)
European Franchise Federation Legal Committee (1996 – present)
EuroFranchise Lawyers (1988 – present; ordförande 2001-04 och 2013-15; nu Honorary President)

Jonas Ideström
Foundingpartner, FranchiseArkitekt
Styrelsens Ordförande 8 år (2007-2015).
Styrelseledamot 1 år (2006-2007)
Styrelseledamot i European Franchise Federation (EFF), 3 år (2004-2007) Svensk Franchise representant.
Delegat World Franchise Council, Svensk Franchise representant.
Ledamot i valberedningen 2003-2006
Sammankallande ledamot i valberedningen sedan 2015-….(present)
Suppleant i Etiska Nämnden sedan 2015-….. (present)

Karin Kisker

VD Svensk Franchise 10 år (1998-2008).
Ledamot i Svensk Franchise valberedning 2008-2013
European Franchise Federation (EFF) representant för Svensk Franchise 1998-2008.