Aktiviteter - 2-3 december 2020

Erfarenhetsdagarna (Anmälan öppnar inom kort)

Erfarenhetsdagarna är en späckad tvådagarskonferens för alla som jobbar inom affärsmodellen franchise.

Syftet med dessa dagar är att ni som deltar både får och ger kunskap till andra som arbetar inom affärsmodellen franchise. Mycket tid avsätts också för workshops där vi diskuterar och jobbar i grupper och tar vara på varandras erfarenheter. Var vi håller hus varierar från år till år.

Årets tema kommer att vara Krishantering. Mer info kommer…