Erfarenhetsdagarna är en späckad tvådagarskonferens för alla som jobbar inom affärsmodellen franchise.

Erfarenhetsdagarna 2020                                        (Anmälan öppnar inom kort)

En gång per år (under hösten) anordnar vi en tvådagarskonferens under namnet “Erfarenhetsdagar”.

Syftet med dessa dagar är att ni som deltar både får och ger kunskap till andra som arbetar inom affärsmodellen franchise. Mycket tid avsätts också för workshops där vi diskuterar och jobbar i grupper och tar vara på varandras erfarenheter. Var vi håller hus varierar från år till år.

Tidigare evenemang

ERFA 2019 på Sånga Säby

Årets tema: ”Ledarskap – leda sig själv och leda andra”

Det är alltid utmanande att leda – inte bara de närmaste på kontoret utan även franchisetagare och dess medarbetare. Hur kan du bli bättre på att leda genom andra och få organisationen att prestera bättre?

Vi tog fasta på denna kedjedriftsutmaning inom ledarskap och fokuserade årets Erfarenhetsdagar på ledarskap i flera dimensioner.

ERFA 2018 på Bosön

Årets Tema: ”Vinnarkultur, näringsliv och idrott”

Vi kopplade samman idrott och franchise eftersom både idrott och franchise handlar om lagarbete och individuella prestationer. Under dagarna gästades vi av idrottare och företagare som delade med sig av sina erfarenheter kring hur man bygger en vinnarkultur.