Meny Stäng

Medlemsavgifter

För 2020 gäller följande avgifter:

Medlemskapet gäller för hela franchisesystemet och är avdragsgill. Avgiften beräknas efter årsförsäljningen hos franchisetagarna. Avgiften faktureras fr o m den månad som ansökan om medlemskap tas emot.

Omsättning
0-5 Mnkr:
5-10 Mnkr:
11-25 Mnkr
26-50 Mnkr:
51-100 Mnkr:
101-500 Mnkr:
501- Mnkr:
Inträdesavgift:
Medlemsavgift:
Partner:
Guldpartner:

Avgift
4 800 kr (400 kr/månad)
8 400 kr (700 kr/månad)
14 400 kr (1 200 kr/månad)
19 200 kr (1 600 kr/månad)
25 200 kr (2 100 kr/månad)
34 800 kr (2 900 kr/månad)
44 000 kr (3 700 kr/månad)
3 900 kr
250 kr
18 000 kr
72 000kr

På inträdesavgift och serviceavgift tillkommer lagstadgad mervärdesskatt. System inom samma koncern betalar full avgift för det system som har den högsta omsättningen, och övriga betalar 30 % av serviceavgiften de borde betalat. Efter 12 månader som sökande medlem kan företaget ansöka om Fullvärdigt Medlemskap och har då, efter granskning och godkännande, möjlighet att utnyttja medlemskapet till fullo. Det tillkommer inga kostnader för att ansöka om eller för att vara Fullvärdig Medlem.

Medlem/Partner som önskar att utträda ur föreningen, skall anmäla detta skriftligen till föreningen senast den 30 september och utträder med utgången av det kalenderår under vilket anmälan sker.