Meny Stäng

Medlemsavgifter

För 2019 gäller följande avgifter:

Medlemskapet gäller för hela franchisesystemet och är avdragsgill. Avgiften beräknas efter årsförsäljningen hos franchisetagarna.

Medlemmens omsättning
Mnkr = Miljoner kronor
0-10 Mnkr:
11-25 Mnkr
26-50 Mnkr:
51-100 Mnkr:
101-500 Mnkr:
501- Mnkr:
Inträdesavgift:
Medlemsavgift:
Partner:
Guldpartner:
Avgift

8 400 kr
13 200 kr
18 000 kr
24 000 kr
31 800 kr
38 400 kr
3 900 kr
250 kr
15 000 kr
60 000kr

På inträdesavgift och serviceavgift tillkommer lagstadgad mervärdesskatt. System inom samma koncern betalar full avgift för det system som har den högsta omsättningen, och övriga betalar 30 % av serviceavgiften de borde betalat. Efter 12 månader som sökande medlem kan företaget ansöka om Fullvärdigt Medlemskap och har då, efter granskning och godkännande, möjlighet att utnyttja medlemskapet till fullo. Det tillkommer inga kostnader för att ansöka om eller för att vara Fullvärdig Medlem.

Medlem/Partner som önskar att utträda ur föreningen, skall anmäla detta skriftligen till föreningen senast den 30 september och utträder med utgången av det kalenderår under vilket anmälan sker.