Bli medlem eller Partner

Vad roligt att du är intresserad av ett medlemskap. Avgifterna för medlemskap är baserade på företagets omsättning.
Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig.
Är du redan medlem, vänligen logga in här.

Företagsuppgifter

Ansökan om:

MedlemskapPartnerskap

Företag*

Bransch

Org. Nr*

VD

Franchisekedjans omsättning ex moms

Startår

Antal franchisetagare

Hemsida

Kontaktuppgifter

Kontaktperson*

Telefon*

E-post*

Postadress

BesöksadressMedlem, medlemssökande eller partner som önskar utträda ur föreningen, skall anmäla detta skriftligen
till föreningen senast den 30 september och utträder med utgången av det kalenderår under vilket anmälan sker.

SVENSK FRANCHISE - SVENSKA FRANCHISE FÖRENNGEN | KUNGSGATAN 71 | 112 27 STOCKHOLM | Org, Nr. 802013-1465 | IT Utveckling Netberry AB