Partner i tre nivåer

Som partner till Svensk Franchise bidrar man med en expertkunskap och ett intresse för att utveckla franchise som kommer våra medlemmar till godo. Det finns tre olika möjligheter att vara partner.

Guldpartner
Kontaktuppgifter på Svensk Franchises hemsida.
Annonsplats på hemsida under rubriken Guldpartner.
Möjligheten att delta och nätverka på event och utbildningar.
Möjligheten att kommunicera relevant information igenom Svensk Franchises olika kanaler.
Annons i den årliga Franchisebarometern som grundar sig på HUI.
Möjligheten att presentera företagets tjänster och produkter på Executive Group Svensk Franchises arbetsmöten.
Rätt att använda partner-logotyp.
Egen “Awards” på FrannyGalan.

Silverpartner
Kontaktuppgifter på Svensk Franchises hemsida.
Möjligheten att delta och nätverka på event och utbildningar.
Möjligheten att kommunicera relevant information igenom Svensk Franchises olika kanaler.
Annons i den årliga Franchisebarometern som grundar sig på HUI.
Rätt att använda partner-logotyp.

Bronspartner
Kontaktuppgifter på Svensk Franchises hemsida.
Möjligheten att delta och nätverka på event och utbildningar.
Möjligheten att kommunicera relevant information igenom Svensk Franchises olika kanaler.
Rätt att använda partner-logotyp.
SVENSK FRANCHISE - SVENSKA FRANCHISE FÖRENNGEN | KUNGSGATAN 71 | 112 27 STOCKHOLM | Org, Nr. 802013-1465 | IT Utveckling Netberry AB