Medlemsavgifter

För 2018 gäller följande avgifter:

Medlemskapet gäller för hela franchisesystemet och är avdragsgill. Avgiften beräknas efter årsförsäljningen hos franchisetagarna.

Medlemmars omsättning 
Mkr = Miljoner kronor
0-10 Mkr:
11-25 Mkr
26-50 Mkr:
51-100 Mkr:
101-500 Mkr:
501- Mkr:
Inträdesavgift:
Medlemsavgift:
Bronspartner:
Silverpartner:
Guldpartner:
Avgift

7 920  kr
12 000 kr
16 800 kr
22 800 kr
28 800 kr
34 800 kr
3 900 kr
250 kr
15 000 kr
28 800kr
55 200kr

 

På inträdesavgift och serviceavgift tillkommer lagstadgad mervärdesskatt. System inom samma koncern betalar full avgift för det system som har den högsta omsättningen, och övriga betalar 30 % av serviceavgiften de borde betalat. Efter 12 månader som sökande medlem kan företaget ansöka om Fullvärdigt Medlemskap och har då, efter granskning och godkännande, möjlighet att utnyttja medlemskapet till fullo. Det tillkommer inga kostnader för att ansöka om eller för att bli Fullvärdig Medlem.

Medlem/Partner som önskar att utträda ur föreningen, skall anmäla detta skriftligen till föreningen senast den 30 september och utträder med utgången av det kalenderår under vilket anmälan sker.

 

SVENSK FRANCHISE - SVENSKA FRANCHISE FÖRENNGEN | KUNGSGATAN 71 | 112 27 STOCKHOLM | Org, Nr. 802013-1465 | IT Utveckling Netberry AB