Meny Stäng

Flytta utomlands? Välkommen till Seminarium!


NÄR? Torsdag, 6 december 2018 klockan 11:30 – 13.00
VAR? Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm

Hur påverkas dina tjänstepensioner och aktier i fåmansföretag vid en utlandsflytt?

Det blir allt vanligare att flytta och bosätta sig utomlands. Vid seminariet behandlas de oftast stora skatteinbesparingar som uppkommer i samband med en flytt från Sverige, både i fråga om pensionsinkomster och bolagsvärden. Med bolagsvärde avses ägande av aktier i ett bolag och att dessa aktier är värda mera än vad du köpte aktierna för. Beskattningen av dessa två typer av inkomster kan bli lägre i samband med en utlandsbosättning än om du bor kvar i Sverige. Ibland är det till och med så drastiskt att det inte blir någon skatt överhuvudtaget.

Varmt välkommen!

Föreläsare
Stefan Thomsson, auktoriserad skatterådgivare, Grant Thornton

Lunch serveras i samband med seminariet.

Sista anmälningsdag
4 december

ANMÄL DIG HÄR