Meny Stäng

Om oss

Svensk Franchise är en intresseorganisation som sedan över 40 år verkar för att franchise som företagsform ska utvecklas och bedrivas klanderfritt. Vi är medlemsorganisationen för dig som arbetar med franchise, både som franchisegivare och som franchisetagare.

Tillsammans med en mängd experter (våra partners) och andra duktiga franchisegivare och franchisetagare inom olika områden skapar vi en plattform för din verksamhet, där du som fullvärdig medlem får en kvalitetsstämpel, möjligheter till erfarenhetsutbyten med andra franchiseföretag och tillgång till den bästa kompetensen på marknaden.

VI ARBETAR MED ATT:

  • Tillsammans med Handelns Utredningsinstitut (HUI) ta fram nya uppgifter och data kring franchising i Sverige. Dessa rapporter görs i samarbete med våra medlemmar och partners och trycks i broschyrformat för att sedan spridas till intressenter inom franchise.
  • Genom internationella nätverk, EFF (European Franchise Federation) och WFC (World Franchise Council) stötta kedjor som vill etablera sig utomlands och fungera som en länk för internationella företag som är intresserade av att starta franchiseverksamhet på den svenska marknaden. Tillsammans med EFF bedriver Svensk Franchise även lobbyverksamhet mot EU i olika franchisefrågor.
  • Bevaka nyheter och sprida information om vad som händer inom franchise i Sverige och internationellt.
  • Sprida kunskap och nyheter om franchise genom att bearbeta media, myndigheter, beslutsfattare och skolor för att sprida kunskap och information om franchise som affärsmodell.
  • Att anordna olika aktiviteter där våra medlemmar och partners får möjlighet att träffas och dela sin kunskap.
  • Vi är även medlemmar i Näringslivets Delegation för Marknadsrätt som utgörs av näringslivsorganisationer och har som ändamål att tillvarata och företräda näringslivets intressen i marknadsrättsliga och konsumentpolitiska frågor.