Etisk nämnd

Svensk Franchise har inrättat en Etisk Nämnd som prövar frågor om tolkning och tillämpning av etiska frågor inom franchising. Till Etiska Nämnden kan både franchisegivare och franchisetagare anmäla ärenden. Anmälan skickas till: Svensk Franchise, Södra Larmgatan 6, 411 16 Göteborg

Stadgar för Etiska Nämnden – antagna 170325

Etiska nämnden utgörs av:
Rådmannen Karin Mårtensson Telde
Franchisegivarrepresentanter:
Gunnar Lindén (Mr Cap)
Peter Hallström (InterCard International AB)
Franchisetagarrepresentanter:
Stefan Andersson (SDR)
Eva Dunér (McDonald´s)
Föredragande:
Advokaten Anders Fernlund (Nova)

Franchisegivarrepresentanter (suppleanter):
Mats Dahlström (HusmanHagberg)
Jonas Ideström (Roofia)

Franchisetagarrepresentanter (suppleanter):
VAKANT (tillsättning pågår)
VAKANT (tillsättning pågår)

TIDIGARE BESLUT

Beslut 030520

Beslut 050905

Beslut 060920

Beslut 070612

Beslut 071025

Beslut 110418

 

 

SVENSK FRANCHISE - SVENSKA FRANCHISE FÖRENNGEN | KUNGSGATAN 71 | 112 27 STOCKHOLM | Org, Nr. 802013-1465 | IT Utveckling Netberry AB