Azets Insight blir ny guldpartner till Svensk Franchise

Azets Insight (tidigare Visma Services) blir ny guldpartner till Svensk Franchise, intresseorganisationen för företag som drivs med franchise som affärsmodell. Därmed blir Azets Insight en av sex guldpartners som är med och utvecklar franchise som företagsform i Sverige. – Azets Insight är den ledande nordiska leverantören av tjänster inom redovisning, lön, HR och finansiell rådgivning. För en franchisekedja är det ett efterfrågat och ovärderligt stöd, såväl centralt som hos den lokala franchisetagaren. Därför känns det riktigt bra att vi nu har inlett ett nära samarbete som jag är övertygad om blir både framgångsrikt och långvarigt, säger Johan Martinsson, vd för Svensk Franchise.

 

Azets Insight har samarbetat framgångsrikt med Svensk Franchise under ett antal år men tar nu ytterligare ett steg och blir guldpartner.

 

– Det känns naturligt att fördjupa vårt samarbete med Svensk Franchise och alla de tiotusentals företag som idag framgångsrikt drivs med franchise som affärsmodell i Sverige. Vi har tidigare arrangerat events, seminarier och workshops tillsammans med väldigt positiva resultat. Nu ser vi fram emot att tillsammans utveckla och effektivisera svenska franchiseföretag ytterligare, säger Jens-Oskar Göransson, affärsområdeschef på Azets Insight.

 

För Azets Insights del innebär det nya guldpartnerskapet en möjlighet att tydliggöra sitt erbjudande inom affärsstöd och administration till en växande målgrupp av franchisegivare och franchisetagare.

 

– Vi arbetar med både stora och små företag, där vi för våra mindre kunder kan fungera som en redovisningsbyrå och för våra större kunder kan ta ansvar för hela deras HR- och ekonomifunktion. Allt fler företag inser idag fördelarna med att outsourca en eller flera administrativa funktioner till en extern partner och leverantör. Det innebär minskade kostnader och minskad sårbarhet samtidigt som kvaliteten och flexibiliteten ökar.

 

Ett guldpartnerskap med Svensk Franchise innebär bland annat möjligheten att presentera ett av priserna på den årliga Frannygalan, där bland annat Årets Franchisekedja utses. Azets Insight presenterar i år priset för ”Årets CFO” som tilldelas den ekonomichef inom franchise som genom sitt nytänkande utvecklat en finans- och ekonomifunktion som haft en stor positiv påverkan på franchisesystemets finansiella utveckling.

 

– Att vara CFO idag är en väldigt utmanande och komplex befattning som tyvärr alltför ofta har en lite undanskymd roll i företagen. Den snabba teknikutvecklingen med en allt snabbare digitalisering gör dessutom att kompetenskraven på ekonomichefen hela tiden ökar eller i varje fall förändras. För att lyfta fram rollen som CFO har vi tagit initiativ till priset ”Årets CFO” och hoppas att det tydliggör vår uttalade ambition att vara ekonomichefens bästa vän, säger Jens-Oskar Göransson.

 

Frannygalan 2017 arrangeras den 25 mars på Grand Hotel i Stockholm.

 

För mer information:

Johan Martinsson, vd Svensk Franchise. Tel: 0708-93 66 50. E-post: johan@svenskfranchise.se

Jens-Oskar Göransson, affärsområdeschef Azets Insight. Tel: 0767-221 271. E-post: jens-oskar.goransson@visma.se

 

www.svenskfranchise.se

 

Azets

 

Svensk Franchise ändamål är att sprida kunskap om franchising och att verka för att franchising bedrivs på ett klanderfritt sätt. Visionen är att franchising ska uppfattas som en allmänt accepterad och uppskattad företagsform i Sverige. Svensk Franchise står även i kontakt med en fristående etisk nämnd som erbjuder tolkning och tillämpning av etiska frågor inom franchising.

SVENSK FRANCHISE - SVENSKA FRANCHISE FÖRENNGEN | KUNGSGATAN 71 | 112 27 STOCKHOLM | Org, Nr. 802013-1465 | IT Utveckling Netberry AB