Advokatfirman NovaThis user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Advokatfirman Nova
Anders Fernlund
Box 55996, 102 16 Stockholm
08-566 366 00
Advokatbyrå

Engagemang. Kompetens. Kvalitet.

Advokatfirman Nova är verksam inom svensk och internationell affärsjuridik samt obeståndsrätt. Nova tillhandahåller en rad särskilda kompetenser inom olika rättsområden. Varje jurist har sina speciella kompetensområden och tillsammans kan vi erbjuda våra klienter tjänster inom de affärsjuridiska och civilrättsliga områdena.

För Nova är kompetens inte bara fackkunskap, utan också service i form av hög effektivitet och tillgänglighet. För oss är alla klienter lika viktiga, vilket tar sig uttryck i god förmåga och stort intresse av att bedöma och möta varje enskild klients särskilda behov. Vårt övergripande mål är att nå bästa möjliga resultat till lägsta möjliga kostnad.

Inom Nova finns jurister med lång och bred erfarenhet från allsidig rådgivning åt företag, organisationer, kommuner och privatpersoner. Våra jurister har vana från förhandlingar i olika former och affärstvister som varit föremål för rättslig prövning i domstol och nämnder.?Nova kan tillgodose klienternas internationella behov genom sitt medlemskap i Intercontinental Grouping of Accountants & Lawyers (IGAL). IGAL är en sammanslutning av advokatbyråer i fler än 40 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika och Asien.

SVENSK FRANCHISE - SVENSKA FRANCHISE FÖRENNGEN | KUNGSGATAN 71 | 112 27 STOCKHOLM | Org, Nr. 802013-1465 | IT Utveckling Netberry AB