Baker & Mckenzie AdvokatbyråThis user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Baker & Mckenzie Advokatbyrå
Mattias Hedwall
Vasagatan 7, Box 180, 101 23 Stockholm
08-566 177 00
Advokatbyrå

Baker & McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer inriktad på affärsjuridik. Vi har betydande erfarenhet av hantering av olika frågor inom franchising och kedjeföretag och företräder både franchisegivare och franchisetagare. Vi assisterar inom alla områden, bland annat svenska och internationella franchisestrukturer och avtal, förvärv av franchisekedjor, utveckling och optimering av kedjornas legala strukturer. Vår juridiska rådgivning inom franchising omfattar både lokal och internationell franchising. Effektiv internationell rådgivning underlättas genom Baker & McKenzies internationella nätverk av kontor i över 40 länder och att advokat Mattias Hedwall är ansvarig för den arbetsgrupp i Europaregionen som fokuserar på franchisefrågor. Advokatbyrån har fler än 4.000 lokalt kvalificerade jurister vid 73 kontor i 46 länder. Grundades i Chicago 1949 och finns i Stockholm sedan 1991. Baker & McKenzies Stockholmskontor är en fullservicebyrå och verksamheten är inriktad på svensk och internationell affärsjuridik. Lokal förankring är dock en viktig hörnsten i byråns verksamhet och klienterna vid Stockholmskontoret består till övervägande del av svenska och nordiska klienter.

SVENSK FRANCHISE - SVENSKA FRANCHISE FÖRENNGEN | KUNGSGATAN 71 | 112 27 STOCKHOLM | Org, Nr. 802013-1465 | IT Utveckling Netberry AB