Graffiti Café Sweden AB
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Företagsuppgifter
Graffiti Café Sweden AB
13 st
Gulvingegatan 11, 218 33 Bunkeflostrand
Kontaktuppgifter
Mats Lönnqvist
0736-228330

Graffiti Café skall bli "En het potatis" för hela Sverige.

Med koncentrerad och kraftfull marknadsföring kommer Graffiti Café att bli ett naturligt inslag i de flesta stadskärnor och köpcentra.

Inom en femårsperiod är vårt mål att Graffiti Café skall vara etablerat på 30 platser i Sverige.

Vårt mål är högt satt, men fullt genomförbart.
Fastfoodgästen eftersöker i dag sunda och nyttiga alternativ, vilket vi med över 25 års erfarenhet och utveckling kan erbjuda.
Efterfrågan på fastfood växer och vi har därför en unik möjlighet att ta tillvara på vår kunskap.

Graffiti Café har en given plats på de flesta köpcentra runt om i Sverige.

Köpcentermodellen har stora möjligheter att utvecklas med hjälp av kraftfull marknadsföring.

Dessutom finns en given marknad i alla tätorter med en population över 15 000 invånare. De flesta av våra enheter ligger i dag placerade i innerstäder, längs en gågata med möjlighet till uteservering under sommarhalvåret.
SVENSK FRANCHISE - SVENSKA FRANCHISE FÖRENNGEN | KUNGSGATAN 71 | 112 27 STOCKHOLM | Org, Nr. 802013-1465 | IT Utveckling Netberry AB