Mail Boxes Etc
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Företagsuppgifter
Mail Boxes Etc
3 st
Mailbox 777, 111 73 Stockholm
Kontaktuppgifter
Tjänster & service
Gustaf Wohlfahrt
08-454 31 90

I över 10 års tid har vi framgångsrikt drivit våra egna Mail Boxes Etc. (MBE) butiker i Stockholm och Göteborg. Hösten 2012 beslöt vi oss för att titta närmare på hur MBE i Europa arbetar och hur marknaden såg ut. Vi besökte våra kollegor I Tyskland, Österrike, Spanien & Italien, länder som tillsammans representerar närmare 900 butiker. Det var med inspiration ifrån denna studieresa tillsammans med vår egen erfarenhet och den ständigt ökade efterfrågan på våra tjänster som ledde oss fram till vårt beslut, vi måste bli fler i Sverige! Vid årsskiftet 2012-2013 startade vi MBE Sweden AB som idag är innehavare av Master Licensen för Mail Boxes Etc. i Sverige och nu söker vi franchisetagare, nya kollegor, i hela landet.

Gustav & Henrik
SVENSK FRANCHISE - SVENSKA FRANCHISE FÖRENNGEN | KUNGSGATAN 71 | 112 27 STOCKHOLM | Org, Nr. 802013-1465 | IT Utveckling Netberry AB