Svenska Skydd AB

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Företagsuppgifter
Svenska Skydd AB
556605-7732
2016
3
Torbjörn Svahn
Sweden
Kontaktuppgifter
Urban Nilsson
0704 444 05 27
Industrivägen 11, 171 27 Solna
Bygg

SVENSKA SKYDD-KEDJAN
Franchiseorganisationen Svenska Skydds affärsidé bygger på att erbjuda bostadsrättsföreningar och fastighetsägare en helhetslösning med Bosäkra Trapphus som resultat. Säkerhetsdörrar är kärnan i konceptet. Svenska Skydd AB ägs av Ulrik Englund och Torbjörn Svahn, verksamma i bolaget.

FAKTA CH INDUSTRY
Säkerhetsdörrarna tillverkas på vår fabrik i sörmländska Eskilstuna. Tillverkningsprocessen bygger på ett helt eget koncept med hög automatiseringsgrad och flera kontrollstationer under produktionen. CH Industry AB är certifierat enligt såväl ISO 9001, ISO 14001 som
ISO-TS 16949.
CH Industry AB är den näst största enheten i Svenska Skydd koncernen som också omfattar, Formsäkra AB, Entreboxar AB, med Svenska Skydd AB som moderbolag.SVENSK FRANCHISE - SVENSKA FRANCHISE FÖRENNGEN | KUNGSGATAN 71 | 112 27 STOCKHOLM | Org, Nr. 802013-1465 | IT Utveckling Netberry AB