Utvägen AB

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Företagsuppgifter
Utvägen AB
14 st, 6 egna
Kontaktuppgifter
Fredrik Ahlin
018-56 80 80
Box 64, 751 64 Uppsala

Utvägen är en rikstäckande kedja av lokala kunskapsföretag som är specialister inom brand- och utrymningssäkerhet för att skapa trygga arbetsplatser för våra kunder med fokus på Människan, Tekniken och Organisationen (MTO).

En arbetsmiljöfråga Brand- och utrymningssäkerhet är naturligtvis en viktig arbetsmiljöfråga, där alla medarbetare måste känna sig trygga på sin arbetsplats. För att kunna göra ett bra arbete och trivas, då medarbetarna är den viktigaste resursen som en verksamhet har.

En fråga om ekonomisk överlevnad för företaget En brand är den driftstörning som helt kan slå ut en verksamhet eller ge långvarigt driftavbrott, vilket kostar stora pengar i förlorade order, intäkter och kunder.

Ett krav från samhället Brand- och utrymningssäkerhet regleras i flera olika lagar och förordningar, bland annat genom Arbetsmiljöverket och dess föreskrifter AFS, Boverket och dess byggregler BBR, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och dess föreskrifter, LSO Lagen om skydd mot olyckor samt med tillsyn från respektive kommun.
Utvägen är din resurs Utvägens målsättning är att, med samhällets olika krav som bas samt med anpassning till kundens verksamhet, vara en resurs i frågor som rör brand och utrymning.
Utvägens system för brand- och utrymningssäkerhet tryggar arbetsplatserna för alla anställda samt skapar ekonomisk trygghet för organisationen.SVENSK FRANCHISE - SVENSKA FRANCHISE FÖRENNGEN | KUNGSGATAN 71 | 112 27 STOCKHOLM | Org, Nr. 802013-1465 | IT Utveckling Netberry AB