Meny Stäng

Statistik – HUI rapporter

En gång om året genomför Svensk Franchise, i samarbete med HUI Research, en undersökning med syfte att mäta temperaturen och framtidstron bland svenska franchiseföretag. Resultatet kommunicerar vi till media och beslutsfattare inom olika delar av näringslivet för att visa vilken roll franchise spelar i svensk ekonomi.

2018 års undersökning visar bland annat att:

 • Antalet Svenska franchisetagare ökar
 • Omsätter omkring 292 miljarder kronor
 • Sysselsätter ca 150 000 personer
 • 26 procent av de svenska franchiseföretagens anställda är 26 år eller yngre.
 • 3 av 4 använder sociala medier som marknadsföringskanal.
Folder – Franchising i Sverige 2018/2019

2017 års undersökning visar bland annat att:

 • Antalet Svenska franchisetagare ökar
 • Omsätter omkring 277 miljarder kronor
 • Sysselsätter ca 144 000 personer
 • 26 procent av de svenska franchiseföretagens anställda är 26 år eller yngre.
 • Svenska franchiseföretag lägger nästan dubbelt så mycket på digital marknadsföring jämfört med övriga företag.

Franchisebarometern nr 2 2017

Franchisebarometern nr 1 2017
Folder – Franchising i Sverige 2017/2018

2016 års undersökning visar bland annat att:

 • 7 av 10 företag bedömer att företagets omsättning kommer att öka under de närmaste 6 månaderna
 • Omsätter omkring 260 miljarder kronor
 • Sysselsätter ca 130 000 personer
Franchisebarometern nr 2 2016
Franchisebarometern nr 1 2016

I 2015 års undersökning visar bland annat att svenska franchiseföretag: