Erfarenhetsdagarna 2017 – Ledarskap & Tillväxt –

Erfarenhetsdagarna 2017 – Ledarskap & Tillväxt

Bomans Hotell i Trosa 15 – 16 november
preliminärt program här

Anmäl dig till:

frida@svenskfranchise.se

ska%cc%88rmavbild-2016-10-14-kl-19-03-03

Kostnad medlem, 3900 kr, tillägg enkelrum 500 kr
Övriga, 4900 kr, tillägg enkelrum 500 kr
Sista anmälningsdag: 31 oktober
ANMÄLAN ÄR BINDANDE

Vi är stolta över att presentera några av talarna:

Karl Engelbrektsson – Sveriges Arméchef

Karl Engelbrektson är en mycket eftertraktad föreläsare nationellt och internationellt i såväl privat som offentlig sektor. Han efterfrågas framförallt inom ledarskap, strategi och förändringsledning.
Föreläsningarna bygger på egna erfarenheter vilka kopplas till teori.
Han har en gedigen akademisk utbildning (ca 10 år) som han kombinerar med egen ledarerfarenhet, framförallt som militär ledare. Han har också bred erfarenhet från arbete i den privata sektorn.
Karl L E Engelbrektson är general sedan drygt 10 år och är f.n. Arméchef. Karl är bl.a styrelseledamot i dataföretaget Safer Society Group, ambassadör för GAIA Leadership och Senior Rådgivare i Taco Bar.

Så här säger Karl själv om sitt föredrag:

“Jag tänker prata om mina erfarenheter om ledarskap och vikten om att ständigt driva utveckling och förändring genom ett utvecklande ledarskap.
Vidare prata om hur vi behåller och stärker vårt varumärke trots stor personalomsättning.
Grunden i allt är människor dess relationer och förståelsen för sin del och roll i en större helhet.
Mitt föredrag kommer att utgå från hur vi i verkligheten omsätter vetenskaplig teori. Baserat på eget chefsskap.

Pelle Tornell – Business Growth Advisor, författare

Pelle Tornell är specialist på att skapa ScaleUps, att få företag att växa snabbt och hållbart. Pelle har jobbat i 25 år med tillväxtföretag. Gjort egna tillväxtresor från idé till börsnotering samt varit investerare och rådgivare i andra. Pelle har även forskat på vilka gemensamma faktorer som finns i framgångsrika ScaleUps.
Han är författare till den uppskattade boken om hur vi alla kan fatta bättre beslut – “Bestäm Dig – Handbok för snabbare och bättre beslut”

Utdrag ur programmet:


– Vinnare från årets Frannygala
– Talare i världsklass
– Expertpanel på temat ”Hitta rätt franchisetagare”
– Workshops med olika teman länkade till franchise och kedjedrift

OBS! Förra året tog platserna slut snabbare än förväntat.

Anmäl dig till: frida@svenskfranchise.se
Sista anmälningsdag: 31 oktober
ANMÄLAN ÄR BINDANDE
Kostnad medlem, 3900 kr, tillägg enkelrum 500 kr
Övriga, 4900 kr, tillägg enkelrum 500 kr

 

SVENSK FRANCHISE - SVENSKA FRANCHISE FÖRENNGEN | KUNGSGATAN 71 | 112 27 STOCKHOLM | Org, Nr. 802013-1465 | IT Utveckling Netberry AB