Meny Stäng

Chainformation

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto

Fem viktiga fördelar med att styra din kedja digitalt:
1. Ordning och reda när koncept, handböcker och checklistor är i synk på alla enheter.
2. Spara tid och resurser när manuell och pappersbaserad hantering försvinner
3. Snabbare uppstart och time-to-cashflow för ny personal och butiker när alla rutiner finns i molnet.
4. Kraftigt minskad intern e-post med ett gemensamt nav i molnet
5. Ökad förmåga att säkra en kvalitativ och konsekvent service tvärs över kedjan.

E-mail: anders@chainformation.com
Webbplats: chainformation.com

Status för denna avändare är Godkänd