Meny Stäng

Guld Ekonomiresurs

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto

Det arbete med redovisning och konsultaioner inom främst ekonomi och skatter. Handel och förvaltning med helaeller delar av bolag främst onoterade bolag i Sverige och övriga
Europa.
Bedriva ägande, handel samt förvaltning av värdepapper,
fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

E-mail: elisabeth@guld.se
Webbplats: guld.se

Status för denna avändare är Godkänd