Camp Franchise 2023

Välkommen till vårt nya koncept för att utveckla dig inom franchise – Camp Franchise!

Tanken med Camp Franchise är att skapa en arena där ni som medlemsföretag får möjlighet att utveckla viktiga kompetenser för att bli ännu starkare inom franchise konceptet.

Premiären för Camp Franchise kommer att ske på Villa Aske strax utanför Stockholm. Vi kommer under två dagar att sätta fokus hur ni kan stärka er konkurrenskraft genom att stärka team på olika nivåer inom er organisation. Vi kommer att arbeta med nyckelbegrepp som Tillit-Konflikt-Engagemang-Ansvar-Resultat och hur dessa skapar samverkande och högpresterande team. Dessutom kommer ni att få verktyg i att skapa ett tydligt ledarskap genom att bygga visioner, få uppslutning kring dessa och sedan bygga planen för genomförande.

Dagarna kommer att vara fyllda av teorier, praktiska övningar kopplade till teorierna samt personliga reflektioner kring din egen roll som ledare inom er organisation. Dessutom kommer vi att ge tillfälle till att tillsammans utbyta erfarenheter hur team och ledarskap kan bidra till framgångsrik utveckling!


Förutom fantastiska teamwork-upplevelser vill vi att du kommer hem med detta;

  • Ökad förståelse för vårt ledarskap och våra team kan vara viktiga pusselbitar i att skapa tillväxt i våra kedjor.
  • Praktiska verktyg att använda för att skapa tillväxt genom ledarskap och samverkande team. Du får bl.a med dig en personlig ledarprofil (Work of Leaders®) med tips hur du bygger vision, uppslutning och genomförande för tillväxt.
  • Upplevelsen av att testa teorierna kring ledarskap och samverkande team i kreativ miljö.
  • Erfarenhetsutbyte kring ledarskap, team och de viktigaste nyckelfrågorna för att skapa framgång.

Vid frågor kontakta:  helena@svenskfranchise.se