Camp Franchise 2023

Utveckla viktiga kompetenser för att bli ännu starkare inom franchise konceptet.

Tanken med Camp Franchise är att skapa en arena där ni som medlemsföretag får möjlighet att utveckla viktiga kompetenser för att bli ännu starkare inom franchise konceptet.

Premiären för Camp Franchise ägde rum 7-8 mars på Villa Aske strax utanför Stockholm. Dagarna handlade om att sätta fokus på hur man kan stärka sin konkurrenskraft genom att stärka team på olika nivåer inom sin organisation. Man arbetade med nyckelbegrepp som Tillit-Konflikt-Engagemang-Ansvar-Resultat och hur dessa skapar samverkande och högpresterande team. Dessutom fick deltagarna verktyg i att skapa ett tydligt ledarskap genom att bygga visioner, få uppslutning kring dessa och sedan bygga planen för genomförande.

Dagarna var också fyllda av teorier, praktiska övningar kopplade till teorierna samt personliga reflektioner kring din egen roll som ledare inom sin organisation. Det utbyttes erfarenheter om hur team och ledarskap kan bidra till framgångsrik utveckling. Framförallt hade vi riktigt roligt!

Tack till våra utbildningsledare Jim Palmquist, Train U och Robert Brederman, Highlights samt till våra fantastiska deltagare!