Bokningsvillkor

Denna bokning blir bindande när du erhållit en e-postbekräftelse på din bokning från oss. Du ska få en skriftlig bekräftelse på din bokning. Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Kontrollera att innehållet i bokningsbekräftelsen överensstämmer med det du bokat. Hittar du felaktigheter i bekräftelsen, ska du upplysa oss om detta snarast.

Om du får förhinder och inte kan närvara vid arrangemanget kommer du att bli debiterad 100% av kostnaden.
Om du vill du överlåta din plats åt någon annan så går det bra. Detta behövs dock kommuniceras till oss snarast för att vi ska kunna göra nödvändiga åtgärder.