Årets Franchisebragd 2024

I samarbete med FranchiseArkitekt

Nomineringskommitté: Mango Kask (styrelsemedlem), Jonas Ideström och Branko Lazarevic (FranchiseArkitekt)

Kriterier:

– En person eller ett företag eller organisation som bidragit till utvecklingen av franchise i Sverige och eller utomlands.

– Gjort en eller flera insatser för franchising som givit eko i samhället.

– Gjort en särskilt beundransvärd expansion eller förändring.

Din nominering har skickats in.