Årets Franchisebragd

I samarbete med FranchiseArkitekt

Nomineringskommitté: Mango Kask (styrelsemedlem) och Branko Lazarevic (FranchiseArkitekt)

Kriterier:

En person eller ett företag eller organisation som bidragit till utvecklingen av franchise i Sverige och eller utomlands.

Gjort en eller flera insatser för franchising som givit eko i samhället.

Gjort en särskilt beundransvärd expansion eller förändring.

Din nominering har skickats in.