Årets Franchisekedja

Delas ut av Svenska Franchise Föreningen

Ett prestigefyllt pris som går till den kedja som varit extra framgångsrik under året som gått. Vinnaren blir uppmärksammad i press och i samband med de olika aktiviteterna som föreningen anordnar under året.

Nomineringskommitté: Svenska Franchise Föreningens Styrelse & Hedersmedlemmar

Kriterier:

  • Fullvärdig Medlem i Svenska Franchise Föreningen
  • Framgångsrik kedja som har gjort något värt att ära det aktuella året!
  • Vi kontrollerar även ekonomin och intervjuar franchisetagare för att säkerställa kvalitén i begreppet framgångsrik.