Vår Etiska nämnd prövar frågor om tolkning och tillämpning av etiska frågor inom franchising.

Etisk nämnd

Till Etiska nämnden kan både franchisegivare och franchisetagare anmäla ärenden. Anmälan skickas till: Svenska Franchise Föreningen, Drottninggatan 86, 111 36 Stockholm.

Etiska nämnden utgörs av:
Hovrättsråd och Vice Ordf. Karin Mårtensson

Franchisegivarrepresentanter:
Gunnar Lindén (Mr Cap)
Peter Hallström (CardGroup International AB)

Franchisetagarrepresentanter:
Stefan Samuelsson (SDR)
Eva Dunér (McDonald´s)

Föredragande:
Advokaten Anders Fernlund (ASTRA Advokater)

Franchisegivarrepresentanter (suppleanter):
Mats Dahlström (HusmanHagberg)
Jonas Ideström (Roofia)

Franchisetagarrepresentanter (suppleanter):
VAKANT (tillsättning pågår)
VAKANT (tillsättning pågår)

Tidigare beslut

Här följer Svenska Franchise Föreningens etiska nämnds tidigare beslut.