Meny Stäng

Etisk Nämnd

Svensk Franchise har inrättat en Etisk Nämnd som prövar frågor om tolkning och tillämpning av etiska frågor inom franchising.
Till Etiska Nämnden kan både franchisegivare och franchisetagare anmäla ärenden.
Anmälan skickas till: Svensk Franchise, Kungsgatan 71, 112 27 Stockholm

Stadgar för Etiska Nämnden

 

Etiska nämnden utgörs av:
Rådmannen Karin Mårtensson Telde
Franchisegivarrepresentanter:
Gunnar Lindén (Mr Cap)
Peter Hallström (InterCard International AB)
Franchisetagarrepresentanter:
Stefan Andersson (SDR)
Eva Dunér (McDonald´s)
Föredragande:
Advokaten Anders Fernlund (Nova)

Franchisegivarrepresentanter (suppleanter):
Mats Dahlström (HusmanHagberg)
Jonas Ideström (Roofia)

Franchisetagarrepresentanter (suppleanter):
VAKANT (tillsättning pågår)
VAKANT (tillsättning pågår)

TIDIGARE BESLUT