Vår Etiska nämnd prövar frågor om tolkning och tillämpning av etiska frågor inom franchising.

Etisk nämnd

Till Etiska nämnden kan både franchisegivare och franchisetagare anmäla ärenden. Anmälan skickas till: Svenska Franchise Föreningen, Kungsgatan 71, 112 27 Stockholm.

Etiska nämnden utgörs av:
Rådmannen Karin Mårtensson Telde
Franchisegivarrepresentanter:
Gunnar Lindén (Mr Cap)
Peter Hallström (InterCard International AB)
Franchisetagarrepresentanter:
Stefan Andersson (SDR)
Eva Dunér (McDonald´s)
Föredragande:
Advokaten Anders Fernlund (ASTRA ADVOKATER)

Franchisegivarrepresentanter (suppleanter):
Mats Dahlström (HusmanHagberg)
Jonas Ideström (Roofia)

Franchisetagarrepresentanter (suppleanter):
VAKANT (tillsättning pågår)
VAKANT (tillsättning pågår)

Tidigare beslut

Här följer Svenska Franchise Föreningens etiska nämnds tidigare beslut.