Framtidens Franchise

I samarbete med Nordea

Tilldelas den franchisekedja som visat prov på mest nytänkande för att skapa affärsnytta. Juryn bedömer bland annat franchiseföretagets nytänkande inom digital teknik och nytänkande för att möjliggöra en internationell expansion.

Nomineringskommitté: Elisabeth Hoffnell Vestin, Per Handell och Tomas Fält (Nordea).

Kriterier:

  • Affärsnytta som är nytänkande; Detta har vi gjort och detta är verkligheten?
  • Hur är er verksamhet nytänkande inom följande områden? Affärsområden
  • Internationell expansion
  • Digitalt
  • Målgrupper
  • Hur inspirerar ni era affärer andra entreprenörer?
  • Varför skall just ni vinna?