Framtidens Franchise

I samarbete med BDO

Tilldelas den franchisekedja som har ett visionärt tänkande utöver det vanliga.  Juryn bedömer bland annat förmågan att utifrån ett framtidsorienterat synsätt skapa affärsnytta inom:

– Digitalisering
– Teknisk utveckling
– Internationell expansion
– Nya marknader
– Nya målgrupper
– Affärskoncept
– Produkt- och tjänsteutveckling
– Hur kedjans verksamhet och visionära tankesätt inspirerar andra entreprenörer.

Nomineringskommitté: Per Handell (styrelsemedlem) och Anders Sköldberg, Anna-Karin Wallentin (BDO).

 

Din nominering har skickats in.