Meny Stäng

Franchisetagare

Franchise som företagsskola

Någon bättre företagsskola eller något bättre sätt att starta ett eget företag än med hjälp av ett seriöst franchiseföretag finns knappast. Den nye företagaren får med köpet av en franchise ett utprovat och färdigt affärskoncept där det finns fungerande marknadsföringsrutiner, testade marknadsförutsättningar, administrativa rutiner, system för ekonomirutiner, utbildning och handledning.

Är all franchise bra?

En blivande franchisetagare måste ta ställning till om det franchisekoncept man är intresserad av verkligen är bra. Alla franchisekoncept är nämligen inte bra, lika lite som att alla produkter, lokaler och anställda inte är bra. Du måste utvärdera även en franchise. De företag som är Fullvärdiga medlemmar i Svensk Franchise har förbundit sig till att följa de Europeiska Etiska reglerna och är granskade av Svensk Franchise styrelse.

Vill du bli franchisetagare?

Franchise är en företagsform som växer allt mer i Sverige. Vi tror att det beror på att franchise, på ett unikt sätt, kombinerar balansen mellan friheten att vara egen företagare och tryggheten att jobba med en beprövad affärsidé.
Att vara franchisetagare innebär att du driver ditt eget företag, precis som vilken annan företagare som helst, men att du samtidigt har stöd i utbildning, marknadsföring, produktutveckling och annan support från din franchisegivare. För detta betalar du en avgift som varierar mellan de olika kedjorna. Gemensamt är dock att både du och din franchisegivaren alltid är intresserade av att ditt företagande skall bli så framgångsrikt som möjligt.

Exempel på uppgifter som åligger franchisetagaren är:
• Sköta om kundkontakter och försäljning.
• Skapa en atmosfär som är gynnsann för försäljningen.
• Välja lämpliga medarbetare.
• Disponera över ett tillräckligt och välsorterat lager.
• Leda verksamheten effektivt.