Meny Stäng

Franchising

Vad innebär franchising?
Franchising innebär i korthet att någon som äger ett framgångsrikt affärskoncept, hyr ut rätten att använda affärskonceptet och varumärket till andra företagare. Det är ett långsiktigt samarbete som styrs av franchiseavtal. Franchising är med andra ord en säljrätt och den tillämpas inom praktiskt taget varje område av vårt näringsliv där försäljning av varor, tjänster och/eller service förekommer.

Franchisetagaren driver sitt eget företag och är i allmänhet ägarmässigt helt oberoende från franchisegivaren. En franchisetagare driver sitt företag med samma affärsrisk, och möjlighet, som företagare som arbetar utan skyddet av ett franchisesamarbete. Den risk han tar är dock lägre eftersom han arbetar i ett beprövat och fungerande affärskoncept. Därutöver nyttjar franchisetagaren franchisegivarens alla erfarenheter och får fortlöppande rådgivning och support.

När man blir franchisetagare är det vanligt att man betalar ett engångsbelopp till franchisegivaren och att man sedan löpande betalar en så kallad franchiseavgift som ofta är en procentsats av hur mycket man säljer i företaget. För dig som handlar varor eller köper tjänster är det nästan omöjligt att se om kedjebutiken eller företaget som du handlar av är ett franchiseföretag eller inte.

Franchising bygger på fördelning av uppgifter
Ett franchisekontrakt sluts mellan två parter med syfte att var och en, tack vare detta samarbete, ska erhålla bästa resultat. De olika uppgifterna som måste utföras för detta mål, måste fördelas mellan de båda parterna. Franchisegivaren åtar sig de uppgifter som bäst kan utföras i stor skala. De uppgifter som lämpar sig bäst att utföra i mindre
skala på den lokala marknaden, tar franchisetagaren hand om.

Varför använder man franchising?
För det företag som vill expandera erbjuder franchising ett ofta oöverträffat alternativ till expansion med exempelvis egna butiker eller säljkontor.

För de som väljer att bygga en franchisekedja finns ofta följande argument:
LÄGRE KAPITALBEHOV
Franchisetagaren gör i allmänhet investeringarna i nya enheter.
LÄGRE RISKTAGANDE
Franchisetagare tar i allmänhet investeringen.
SNABBARE EXPANSION
Samarbetet med egna företagare ger en oöverträffad kraft.
HÖGRE EFFEKTIVITET
Franchisetagaren gör i allmänhet investeringarna i nya enheter.
LÄGRE KAPITALBEHOV
Egna företagare är i de allra flesta fall mer effektiva än anställda.
STORDRIFTSFÖRDELAR
Franchisegivaren tar ansvar för de uppgifter som man kan göra för många samtidigt. Franchisetagaren gör det som kräver närvaro och närhet till kunderna.
Från de som blir företagare i en franchisekedja hör man ofta följanden argument:
LÄGRE KAPITALBEHOV
Franchisetagaren gör i allmänhet investeringarna i nya enheter.
BEVISAT LÖNSAM AFFÄRSIDÉ
Man vet helt enkelt att om man driver verksamheten rätt så finns det en lönsamhet
NYCKELFÄRDIGT FÖRETAG
Hela verksamheten är redan klar med sortiment, marknadsföring, etc.
SUPPORT FRÅN FRANCHISEGIVAREN
Utbildning, coaching och rådgivning om hur man ska driva verksamheten i företaget.
HÖGRE EFFEKTIVITET
I en kedja tar man del av inköpspriser, kundavtal, marknadsföring etc. som den enskilda företagaren sällan eller aldrig kan komma åt på egen hand.
STORDRIFTSFÖRDELAR
Kollegor som gör samma sak. Man är inte ensam utan ingår i en grupp med företagare som blir ens kollegor.