Svenska franchiseföreningen är länken till omvärlden.

Internationellt

Genom internationella nätverk stöttar vi kedjor som vill etablera sig utomlands och fungerar som en länk för internationella företag som är intresserade av att starta franchiseverksamhet på den svenska marknaden. Tillsammans med EFF (European Franchise Federation) bedriver Svensk Franchise även lobbyverksamhet mot EU i olika franchisefrågor. Vi är även medlemmar i World Franchise Council där vi medverkar på olika internationella kongresser för att utbyta erfarenheter och lärdomar mellan länderna.

Information om franchisejuridik utomlands
International Franchise Association
European Franchise Federation
International Law Office