Här presenterar vi litteratur du kan ha nytta av om du vill lära dig mer om de olika delarna inom franchise.

Litteraturtips

Franchising – Friktion mellan transnationella affärsmodeller och nationell särreglering
Anders Fernlund har under lång tid forskat om hur franchising regleras i olika delar av världen. Denna bok är hans doktorsavhandling inom ämnet. Boken innehåller också en stor mängd rättspraxis om hur domstolar behandlar franchising i olika tvister. ISBN: 9789177974628

Using franchising to take your business international
Anders Fernlund har tillsammans med jurister från alla delar av världen arbetat fram en guide kring Master Franchising som heter. Intressant läsning för dig som funderar på att expandera internationellt. ISBN: 9789284202409

Handbok i franchisejuridik
Skriven av Dan-Michael Sagell. Handbok i franchisejuridik riktar sig till både franchisegivare och franchisetagare. Boken behandlar bland annat hur ett franchisesamarbete är uppbyggt och vad ett franchiseavtal bör innehålla. Den ger även en översikt av rättsfall i ämnet, aktuell lagstiftning och etiska regler. Utgiven av Wolters Kluwer. ISBN: 9789139017998

Franchisegivarens informationsskyldighet
Skriven av Dan-Michael Sagell. Den 1 oktober 2006 fick Sverige sin första franschiselag, vilket bl.a. innebär att franschisegivaren har en skyldighet att informera en blivande franschisetagare om avtalets innebörd innan hen skriver under avtalet. Skriften innehåller en pedagogisk redogörelse över de rättigheter och skyldigheter som uppställs på denna vanligt förekommande affärsform.

Franchise-praktikan
Av Jonas Ideström & Anders Fernlund (andra utgåvan 2015). Praktisk handbok och hjälpreda för dig som vill bli franchisegivare och bygga en franchisekedja, arbeta i, eller vill bli egen företagare i en franchisekedja.

Fler tips

 • Framgång genom franchising, Hans Tonndorf, Studentlitteratur 1987. ISBN: 914443202X.
 • Franchisejuridik, Stig Sohlberg, 2001.
 • Tips och råd för blivande franchisetagare, Maja Påsse, Utgiven av FranchiseNet.
 • European Franchise Survey, European Franchise Federation, 1997.
 • Franchise Relations Handbook, International Franchise Association, 1995.
 • Franchiseguiden, Tom Bruno, Franchise Kollegiet, 1996.
 • The guide to franchising, Martin Mendelsohn, Pergamon Press. ISBN: 1844801624.
 • How to franchise your business, Martin Mendelsohn, David Acheson, Pergamon Press. ISBN: 9780955593819.
 • Franchising – En värld av möjligheter, Rolf Ericsson, Liber, 1986. ISBN: 9138617722.
 • McDonald’s – Affärsidén som blev en livsstil, John F Love, Svenska Dagbladet, 1987. ISBN: 9789177381570.
 • Betänkande av franchiseutredningen, SOU 1987:17. ISBN: 9138096935.
 • Franchising ur ett konkurrensrättsligt perspektiv, Rolf Larsson och Pär Remnelid, Juristförlaget, 1996. ISBN: 9175987309
 • International franchising: A parctitioner’s guide, 2010 Globe Business Publishing Ltd, The International Bar Association. ISBN: 9781905783403.