Vad är egentligen franchising? Här beskriver vi det grundläggande konceptet.

Företagsformen franchise

Franchising innebär i korthet att någon som äger ett framgångsrikt affärskoncept, hyr ut rätten att använda affärskonceptet och varumärket till andra företagare. Det är ett långsiktigt samarbete som styrs av franchiseavtal. Franchising är med andra ord en säljrätt och den tillämpas inom praktiskt taget varje område av vårt näringsliv där försäljning av varor, tjänster och/eller service förekommer.

Franchisetagaren driver sitt eget företag och är i allmänhet ägarmässigt helt oberoende av franchisegivaren. En franchisetagare driver sitt företag med samma affärsrisk och möjlighet som företagare som arbetar utan skyddet av ett franchisesamarbete. Den risk han tar är dock lägre eftersom han arbetar i ett beprövat och fungerande affärskoncept. Därutöver nyttjar franchisetagaren franchisegivarens alla erfarenheter och får fortlöpande rådgivning och support.

När man blir franchisetagare är det vanligt att man betalar ett engångsbelopp till franchisegivaren och att man sedan regelbundet betalar en så kallad franchiseavgift som ofta är en procentsats av hur mycket man säljer i företaget. För dig som handlar varor eller köper tjänster är det nästan omöjligt att se om kedjebutiken eller företaget som du handlar av är ett franchiseföretag eller inte.

Franchising bygger på fördelning av uppgifter
Ett franchisekontrakt sluts mellan två parter med syftet att var och en, tack vare detta samarbete, ska erhålla bästa resultat. De olika uppgifterna som måste utföras för detta mål, måste fördelas mellan de båda parterna. Franchisegivaren åtar sig de uppgifter som bäst kan utföras i stor skala. De uppgifter som lämpar sig bäst att utföra i mindre skala, på den lokala marknaden, tar franchisetagaren hand om.

Varför använder man franchising?
Franchising erbjuder ofta ett företag som vill expandera ett ofta oöverträffat alternativ till expansion med exempelvis egna butiker eller säljkontor.