På vår Franchise Summit får du träffa eliten inom franchising.

Franchise Summit Sweden

15 okt 2021

Svenska Franchise Föreningens syfte är att stärka sina medlemmars konkurrenskraft och verka för att franchise som företagsform ska utvecklas och bedrivas klanderfritt. Som ett led i detta bjuder vi in till Franchise Summit Sweden, ett dagsevenemang i centrala Stockholm, där du träffar eliten inom franchise.

Här får du lyssna till intressanta föreläsare med branschöverskridande föredrag, framtidsspaning, grunder och fördjupning i franchise. Dagen bjuder också på årsmöte, utställning med våra medlemmar och partners, ”speakers corner” samt mingel med branschkollegor.

Plats och agenda kommuniceras inom kort.