Meny Stäng

Litteraturtips

Här presenterar vi ett antal titlar du kan ha nytta av för att lära dig mer om de olika delarna inom franchise.

 

FRANCHISING – Friktion mellan transnationella affärsmodeller och nationell särreglering
Anders Fernlund har under lång tid forskat om hur franchising regleras i olika delar av världen. Denna bok är hans doktorsavhandling inom ämnet. Boken innehåller också en stor mängd rättspraxis om hur domstolar behandlar franchising i olika tvister.
ISBN: 9789177974628

Using Franchising to Take Your Business International
Anders Fernlund har tillsammans med jurister från alla delar av världen arbetat fram en guide kring Master Franchising som heter. Intressant läsning för dig som funderar på att expandera internationellt.
ISBN: 9789284202409

Handbok i Franchisejuridik
Dan-Michael Sagell
Handbok i franchisejuridik riktar sig till både franchisegivare och franchisetagare. Boken behandlar bland annat hur ett franchisesamarbete är uppbyggt och vad ett franchiseavtal bör innehålla. Den ger även en översikt av rättsfall i ämnet, aktuell lagstiftning och etiska regler.
Utgiven av Wolters Kluwer.
ISBN: 9789139017998

Franchisegivarens informationsskyldighet
Dan-Michael Sagell
From den 1 oktober 2006 har vi i Sverige fått vår första franschiselag, vilket innebär bl a att franschisegivaren har en skyldighet att informera en blivande franschisetagare om avtalets innebörd innan han eller hon skriver under avtalet. Skriften innehåller en pedagogisk redogörelse över de rättigheter och skyldigheter som uppställs på denna vanligt förekommande affärsform.

FranchisePraktikan
Jonas Ideström & Anders Fernlund (andra utgåvan 2015)
Praktisk handbok och hjälpreda för dig som vill bli franchisegivare och bygga en franchisekedja, arbeta i eller vill bli egen företagare i en franchisekedja.

Franchisejuridik
Stig Sohlberg, 2001

Tips och råd för blivande franchisetagare
Maja Påsse
Utgiven av FranchiseNet

European Franchise Survey
European Franchise Federation 1997

Franchise Relations Handbook
International Franchise Association 1995

McDonalds – affärsidén som blev en livsstil
John F Love
Svenska Dagbladet 1987
ISBN: 9789177381570

Franchising ur ett konkurrensrättsligt perspektiv
Rolf Larsson och Pär Remnelid
Juristförlaget, 1996
ISBN: 9175987309

Framgång genom franchising
Hans Tonndorf
Studentlitteratur 1987
ISBN: 91-44-43202-X

FranchiseGuiden
Tom Bruno
Franchise Kollegiet 1996

The guide to franchising
Martin Mendelsohn
Pergamon Press
ISBN: 1844801624

How to franchise your business
Martin Mendelsohn, David Acheson
Pergamon Press
ISBN: 9780955593819

Franchising – en värld av möjligheter
Rolf Ericsson
Liber 1986
ISBN: 9138617722

Betänkande av franchiseutredningen
SOU 1987:17
ISBN: 9138096935

International Franchising: A Practitioner’s Guide
2010 Globe Business Publishing Ltd
The International Bar Association
ISBN: 9781905783403