Medlemskap

Medlem

När franchisegivaren skickar in ett påskrivet medlemsavtal får företaget ta del av förmånerna nedan.

Som medlem kan du:

 • Delta på alla våra aktiviteter så som lunchseminarier/workshops, Camp Franchise, Svenska Franchisegalan, Franchise Summit Sweden etc.
 • Använda kontakter till våra partners.
 • Ta del av rapporter och annan information vi sprider om franchise.
 • Få möjlighet att vara en viktig del av franchiseutveckling och fungera som sponsor till vår franchiseundersökning som görs en gång om året –  där får ni stor synlighet vid våra arrangemang.
 • Vara medlem i Executive Group på LinkedIn, där endast beslutsfattare i franchisekedjor ingår.
 • Få möjlighet att pröva ärenden i en oberoende etisk nämnd. Till etiska nämnden kan både franchisegivaren och dess franchisetagare anmäla ärenden.
 • Annonsera kostnadsfritt på vår hemsida vid rekrytering av franchisetagare eller försäljning av verksamheter.

Certifierad medlem

För att kunna bli certifierad medlem och bli kvalitetsstämplad behöver företaget gå igenom en granskning. Detta är en process då vi granskar företagets franchiseavtal genom advokater i vårt nätverk, företagets ekonomi (genom senaste årsredovisningen), handboken och införsäljningsmaterial till potentiella franchisetagare. Vi kontaktar även ett antal franchisetagare för att utvärdera hur nöjda de är med sin franchisegivare. Genom denna granskning avgör vi huruvida företaget följer de uppsatta Europeiska Etiska Reglerna som är grunden till vår verksamhet, och tar fram en sammanfattning över företaget som helhet. På nästkommande styrelsemöte avgörs sedan om franchiseföretaget kan accepteras som fullvärdig medlem.

Om något inte följer exempelvis de Etiska reglerna återkopplar vi på detta och ger förslag på de förändringar som krävs för ett certifierat medlemskap.

Förmåner som tillkommer för certifierade medlemmar:

 • Utse Årets Franchisetagare i er kedja och dela ut pris på Svenska Franchisegalan
 • Bli nominerad till Årets Franchisekedja
 • Använda vår logotyp “Certifierad medlem” i er kommunikation

Partner

Som partner får du:

 • Ha kontaktuppgifter på Svenska Franchise Föreningens hemsida.
 • Möjligheten att delta och nätverka på event och utbildningar.
 • Möjligheten att kommunicera relevant information genom Svenska Franchise Föreningens olika kanaler.
 • Rätt att använda föreningens partner-logotyp.

Guldpartner

Som Guldpartner får du:

 • Kontaktuppgifter på Svenska Franchise Föreningens hemsida.
 • Annonsplats på hemsida under rubriken Guldpartner.
 • Möjligheten att delta och nätverka på event och utbildningar.
 • Möjligheten att kommunicera relevant information genom Svenska Franchise Föreningens olika kanaler.
 • Annons i den årliga franchisefoldern.
 • Möjligheten att presentera företagets tjänster och produkter på Executive Group – Svenska Franchise Föreningens arbetsmöten.
 • Rätt att använda guldpartner-logotyp.
 • Rätt att använda föreningens medlemskampanj, gällande fritt medlemskap i två år, för nystartade kedjor.
 • Egen “Award” på Svenska Franchisegalan.
 • Kostnadsfritt deltagande vid Svenska Franchisegalan för Guldpartnern och dess tre finalister (1 person/företag, totalt 4 kuvert)
 •  Kostnadsfritt deltagande vid Erfarenhetsdagarna för Guldpartnern samt dess vinnare, inkl. presentation/exponering av dessa (1 person/företag, totalt 2 platser)