Medlemskapet är uppdelat i två steg; Sökande och Fullvärdig medlem.

Sökande medlem

När franchisegivaren skickar in ett påskrivet medlemsavtal blir företaget först sökande medlem minst under ett års tid, en period då vi lär vi känna verksamheten bättre.

Som sökande medlem kan du:

 • Delta på alla våra aktiviteter så som lunchseminarier/workshops, Erfarenhetsdagar, Svenska Franchisegalan, Franchise Summit Sweden etc.
 • Använda kontakter till våra partners
 • Ta del av rapporter och annan information vi sprider om franchise
 • Få möjlighet att vara en viktig del av franchiseutveckling och fungera som sponsor till vår HUI-undersökning, där ni får stor synlighet vid våra arrangemang
 • Vara medlem i Executive Group på LinkedIn, där endast beslutsfattare i franchisekedjor ingår
 • Få möjlighet att pröva ärenden i en oberoende etisk nämnd. Till etiska nämnden kan både franchisegivaren och dess franchisetagare anmäla ärenden
 • Annonsera kostnadsfritt på vår hemsida vid rekrytering av franchisetagare eller försäljning av verksamheter.

Fullvärdig medlem

Detta är en process då vi granskar företagets franchiseavtal genom advokater i vårt nätverk, företagets ekonomi (genom senaste årsredovisningen), handboken och införsäljningsmaterial till potentiella franchisetagare. Vi kontaktar även ett antal franchisetagare för att utvärdera hur nöjda de är med sin franchisegivare. Genom denna granskning avgör vi huruvida företaget följer de uppsatta Europeiska Etiska Reglerna som är grunden till vår verksamhet, och tar fram en sammanfattning över företaget som helhet. På nästkommande styrelsemöte avgörs sedan om franchiseföretaget kan accepteras som fullvärdig medlem.

Om något inte följer exempelvis de Etiska reglerna återkopplar vi på detta och ger förslag på de förändringar som krävs för ett fullvärdigt medlemskap.

Förmåner som tillkommer för fullvärdiga medlemmar:

 • Utse Årets Franchisetagare i er kedja och dela ut pris på Svenska Franchisegalan
 • Bli nominerad till Årets Franchisekedja
 • Använda vår logotyp “fullvärdig medlem” i er kommunikation

Partner

Som partner får du:

 • Ha kontaktuppgifter på Svenska Franchise Föreningens hemsida.
 • Möjligheten att delta och nätverka på event och utbildningar.
 • Möjligheten att kommunicera relevant information genom Svenska Franchise Föreningens olika kanaler.
 • Rätt att använda föreningens partner-logotyp.