Våra medlemsavgifter baseras på företagets årliga omsättning.

För 2020 gäller följande avgifter:

Inträdesavgift
3900 kr
Medlemsavgift
250 kr
Partner
18 000 kr
Guldpartner
72 000 kr

Avgiften per månad beräknas efter
årsförsäljningen hos franchisetagarna.

Omsättning
O-5 Mnkr
4 800 kr (400 kr/månad)
5-10 Mnkr
8 400 kr (700 kr/månad)
11-25 Mnkr
14 400 kr (1 200 kr/månad)
26-50 Mnkr
19 200 kr (1 600 kr/månad)
51-100 Mnkr
25 200 kr (2 100 kr/månad)
101-500 Mnkr
34 800 kr (2 900 kr/månad)

Övrig information

Avgiften beräknas på årsförsäljningen hos franchisetagarna. Avgiften faktureras fr.o.m. den månad som ansökan om medlemskap tas emot.

På inträdesavgift och serviceavgift tillkommer lagstadgad mervärdesskatt. Efter 12 månader som sökande medlem kan företaget ansöka om fullvärdigt medlemskap och har då, efter granskning och godkännande, möjlighet att utnyttja medlemskapet till fullo. Det tillkommer inga extra kostnader för att ansöka om eller bli fullvärdig medlem.

Uppsägning av medlemskap

Medlem/partner som önskar träda ur föreningen, skall anmäla detta skriftligen till föreningen senast den 30 september och utträder med utgången av det kalenderår under vilket anmälan sker.