Våra medlemsavgifter

Kostnaden för medlemmar per månad beräknas på årsförsäljningen hos franchisetagarna.

Omsättning

O-5 Mnkr

6 000 kr (500 kr/månad)

5-10 Mnkr

9 600 kr (800 kr/månad)

11-25 Mnkr

16 800 kr (1 400 kr/månad)

26-50 Mnkr

22 800 kr (1 900 kr/månad)

51-100 Mnkr

28 800 kr (2 400 kr/månad)

101-500 Mnkr

37 200 kr (3 100 kr/månad)

500 Mnkr ->

48 000 kr (4 000 kr/månad)

För 2024 gäller följande avgifter:

Inträdesavgift

3 900 kr

Medlemsavgift

250 kr

Partner

19 200 kr

Guldpartner

72 000 kr

Övrig information

Avgiften beräknas på årsförsäljningen hos franchisetagarna. Avgiften faktureras fr.o.m. den månad som ansökan om medlemskap tas emot.

På inträdesavgift och serviceavgift tillkommer lagstadgad mervärdesskatt. Vid ansökan om certifierat medlemskap har företaget, efter granskning och godkännande, möjlighet att utnyttja medlemskapet till fullo. Det tillkommer inga extra kostnader för att ansöka om eller bli certifierad medlem.

Uppsägning av medlemskap
Medlem/partner som önskar träda ur föreningen, skall anmäla detta skriftligen till föreningen senast den 30 september och utträder med utgången av det kalenderår under vilket anmälan sker.