Våra medlemsavgifter

Kostnaden för medlemmar per månad beräknas på årsförsäljningen hos franchisetagarna.

Omsättning

O-5 Mnkr

4 800 kr (400 kr/månad)

5-10 Mnkr

8 400 kr (700 kr/månad)

11-25 Mnkr

14 400 kr (1 200 kr/månad)

26-50 Mnkr

19 200 kr (1 600 kr/månad)

51-100 Mnkr

25 200 kr (2 100 kr/månad)

101-500 Mnkr

34 800 kr (2 900 kr/månad)

500 Mnkr ->

44 400 kr (3 700 kr/månad)

För 2024 gäller följande avgifter:

Inträdesavgift

3900 kr

Medlemsavgift

250 kr

Partner

18 000 kr

Guldpartner

72 000 kr

Övrig information

Avgiften beräknas på årsförsäljningen hos franchisetagarna. Avgiften faktureras fr.o.m. den månad som ansökan om medlemskap tas emot.

På inträdesavgift och serviceavgift tillkommer lagstadgad mervärdesskatt. Vid ansökan om certifierat medlemskap har företaget, efter granskning och godkännande, möjlighet att utnyttja medlemskapet till fullo. Det tillkommer inga extra kostnader för att ansöka om eller bli certifierad medlem.

Uppsägning av medlemskap
Medlem/partner som önskar träda ur föreningen, skall anmäla detta skriftligen till föreningen senast den 30 september och utträder med utgången av det kalenderår under vilket anmälan sker.