Meny Stäng

Medlemskap

Det är franchisegivaren som tecknar medlemskapet hos oss och i samband med det blir även franchisetagarna automatiskt medlemmar.

Medlemskapet är uppdelat i två steg.
Att bli Fullvärdig medlem medför inga extra kostnader.

Bli medlem


Sökande medlem

När franchisegivaren skickar in ett påskrivet medlemsavtal blir företaget först sökande medlem minst under ett års tid, en period då vi lär vi känna verksamheten bättre.

Som sökande medlem kan du: 

  • Delta på alla våra aktiviteter så som lunchseminarier/workshops, Erfarenhetsdagar, Frannygala etc.
  • Använda kontakter till våra partners
  • Ta del av rapporter och annan information vi sprider om franchise
  • Få möjlighet att vara en viktig del av franchise utveckling och fungera som sponsor till vår HUI-undersökning, där ni får en stor synlighet vid våra arrangemang
  • Vara medlem i Executive Group på LinkedIn, där endast beslutsfattare i kedjorna ingår
  • Få möjlighet att pröva ärenden i en oberoende etisk nämnd. Till Etiska nämnden kan både franchisegivaren och dess franchisetagare anmäla ärenden
  • Annonsera kostnadsfritt på vår hemsida vid rekrytering av franchisetagare eller försäljning av verksamheter

Fullvärdig medlem

Nästa steg är att ansöka om fullvärdigt medlemskap. Detta är en process då vi granskar företagets franchiseavtal genom advokater i vårt nätverk, företagets ekonomi (genom senaste årsredovisningen), handboken och införsäljningsmaterial till potentiella franchisetagare. Vi kontaktar även ett antal franchisetagare för att utvärdera hur nöjda de är med sin franchisegivare. Genom denna granskning avgör vi huruvida företaget följer de uppsatta Europeiska Etiska Reglerna som är grunden till vår verksamhet, och tar fram en sammanfattning över företaget som helhet. På nästkommande styrelsemöte avgörs sedan om franchiseföretaget kan accepteras som fullvärdig medlem. Om något inte följer exempelvis de Etiska reglerna återkopplar vi på detta och ger förslag på de förändringar som krävs för ett fullvärdigt medlemskap.

Som Fullvärdig medlem har vår kedja granskats av Svensk Franchise och vi har fått en kvalitetsstämpel. Både våra befintliga och nya franchisetagare kan känna sig trygga med oss som franchisegivare.Mats Hörnell, VD Wayne´s Coffee

Som fullvärdig medlem:
Självklart har du som fullvärdig medlem samma förmåner som sökande medlemmar. Exempelvis kan du delta på aktiviteter, använda kontakter till våra partners, vara medlem i Executive Group på LinkedIn och ta del av rapporter med mera.

Utöver detta kan du som fullvärdig medlem också:

  • Utse Årets Franchisetagare i er kedja och dela ut pris på Frannygalan på Grand Hôtel
  • Bli nominerad till Årets Franchisekedja
  • Använda vår logotyp “fullvärdig medlem” i er kommunikation

Vill du ansöka om fullvärdigt medlemskap? – Maila till: helena@svenskfranchise.se