Nyheter - 19 november 2021

Erbjudande från Nordic Finance

Nu är det lättare för vår samarbetspartner Nordic Finance att tacka JA till fler affärer genom nytt samarbete med EU och EIF. 

Vår partner Nordic Finance är det första svenska finansbolaget att erbjuda leasing genom Europeiska investeringsfondens (EIF) mikrogarantiprogram. Syftet från EU:s sida med programmet är att kunna hjälpa fler småföretagare med sina investeringar till extra bra kreditvillkor.

Huvudfokus ligger på nystartade företag eller småföretagare i tillväxtfas, med en omsättning upp till 20 miljoner kronor och max 9 anställda. Läs mer om de exakta villkoren nedan.

Är du intresserad av att nyttja detta själv eller har du kanske kunder som skulle passa in på detta upplägg?

​​​​​​Ta kontakt med Nordic Finance direkt här.

​Projektet får stöd från Europeiska unionen via den garantifacilitet som inrättats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1296/2013 om Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation (EaSI) och via Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) som inrättades inom ramen för investeringsplanen för Europa. Syftet med Efsi är att bidra till att stödja finansiering och genomföra produktiva investeringar i Europeiska unionen och öka tillgången till finansiering. Läs mer om Efsi på kommissionens sida om investeringsplanen och på Twitter (#investEU).