Nyheter - 8 mars 2024

Certifierad medlem

CERTIFIERA ER FRANCHISEKEDJA NI OCKSÅ!

Som ni kanske kommer ihåg så ändrade vi namnet ”Fullvärdig medlem” för ett tag sedan. Numera kan dessa medlemmar er som Certifierad medlem i Svenska Franchise Föreningen.

Vad innebär då detta? – Certifierade medlemmar har genomgått en noggrann granskning utförd av föreningens styrelse samt jurister, för att säkerställa att ert företag bedrivs i enlighet med de “Europeiska Etiska Reglerna för Franchise” (The European Code of Ethics).
Föreningen har granskat franchiseavtal, prospekt-material, handbok och sett till att ett upplysningsdokument finns på plats. Franchisetagarna har också fått ge sin syn på relationen med franchisegivaren.

Nu har föreningen tagit fram ett sigill för att certifierade medlemmar OCH deras franchisetagare enkelt ska kunna använda och kommunicera detta i material, hemsidor mailsignaturer etc.


Hör av er till helena@svenskfranchise.se för information.