Nyheter - 20 juni 2023

Baloo Learning – ny partner till föreningen

Baloo Learning – internt och externt mikrolärande för er franchiseverksamhet!

Baloo är en komplett, molnbaserad mjukvara för mikrolärande med certifiering som du enkelt integrerar i din verksamhet för att säkerställa framgångsrik implementation av din handbok i kedjan men också för att överbrygga all typ av kunskapsgap – allt för att ni på bästa sätt ska nå framgång i er franchisekedja.
Genom API:er och webhooks kan du enkelt integrera Baloo i era andra system, t ex med Chainformation. Baloos användargränssnitt anpassar du lätt till ditt företags färger och med önskad logga.

Med Baloo säkerställer du och verifierar rätt beteende och kunskap i hela din organisation vilket inte bara garanterar en effektiv implementation av din handbok och en framgångsrik affär. Genom en säker dokumentation, verifiering och uppföljning av genomförandet får du också en viktig parameter på plats som maximerar värderingen på din franchiseverksamhet.

Baloo kan du även använda för att inspirera, utbilda och engagera dina kunder för att t ex skapa kundlojalitet och öka trafik till butik. Internt och externt lärande, allt i samma plattform!
För att sammanfatta så ger Baloo er verksamhet flexibilitet, kostnadseffektivitet, snabb inlärning, enhetliga standarder och kontinuerligt lärande. Baloo är ett kraftfullt verktyg för att främja framgång och tillväxt inom er franchiseverksamhet. Choose Baloo – choose success!


Kontakta oss för mer info:
Jesper Olsson, CEO
jesper.olsson@baloolearning.com
+46 073 088 64 81
www.baloolearning.com